Itämeri voidaan vielä pelastaa, mutta toimiin on ryhdyttävä heti

Itämeren ekosysteemi on ainutlaatuinen. Itämerta ympäröi suuri ja tiheästi asutettu valuma-alue, joka altistaa meren monenlaisille ongelmille. Näistä ongelmista huolimatta Itämeri on myös kaunis ja paikoin hyvin monimuotoinen kotipaikka erilaisille eliöille.

Itämeren rehevöityminen

Itämeren rehevöityminen

Ravinteiden liiallinen määrä johtaa levien kasvun lisääntymiseen, eli rehevöitymiseen. Tämä on yksi Itämeren suurimmista ongelmista.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämereen

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Lämpötilojen kohoaminen ja sadannan lisääntyminen aiheuttaa muutoksia Itämeren olosuhteisiin ja eliöstöön.

Vedenalainen monimuotoisuus

Itämeren pinnan alla elää monimuotoinen joukko erilaisia lajeja. Vedenalaisen monimuotoisuuden suojeleminen on tärkeää.

OPI ANIMAATIOISTA

CLIMATE CHANGE AND THE BALTIC SEA

PLAYBUTTON

EUTROPHICATION AND THE BALTIC SEA

PLAYBUTTON

RAVINTEIDEN KIERRÄTYS

Fosfori ja typpi ovat tärkeitä maanviljelyksessä käytettäviä ravinteita. Fosforin määrä maapallolla on rajallinen, ja typpilannoitteiden valmistaminen kuluttaa runsaasti energiaa ja kiihdyttää ilmastonmuutosta. Suljettu ravinteiden kierto ratkaisisi nämä ongelmat.

Arvokkaiden ravinteiden vuotaminen ravintoketjusta on estettävä. Ravinteet on otettava talteen eläinten lannasta, jätevesien puhdistusprosessista, elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja kotitalouksien orgaanisesta jätteestä. Talteen otetut ravinteet voidaan tämän jälkeen käyttää uudelleen ruoantuotannossa. Tämä parantaisi myös Itämeren tilaa, sillä ylimääräiset ravinnevalumat eivät enää päätyisi vesistöjen kautta sitä rehevöittämään.

Lahjoita