Siirry pääsisältöön

MITEN TOIMIMME?

Itämeren oireiden lievittämisen sijaan etsimme syyt meren ongelmiin ja kokoamme oikeat toimijat niitä yhteistyöllä ratkomaan. Olemme tehneet yhteistyötä yritysten kanssa säätiön perustamisesta asti. 

Maanviljelijä Juuso Joona seisoo ihmisjoukon keskellä ja kertoo yleisölle hänen vieressään olevista maanäytetesteistä.
Juuso Joona kertoo uudistavasta viljelystä, joka on tapa tarttua Itämeren ongelmien juurisyihin.

Vaikuttavaa toimintaa pinnan päällä – ja alla

Pitkäjänteinen ja ratkaisukeskeinen työmme painottuu tällä hetkellä kolmessa teemassa: edistämme uudistavaa maataloutta, vastuullista merenkulkua ja merellisten suojelualueiden perustamista. 

Toimintamme perustuu tieteeseen. Haastetta tuo se, että Itämerta auttaessa pitää huomioida aina myös ilmasto ja luonnon monimuotoisuus. Asiat ovat monimutkaisia, mutta teot eivät voi odottaa.   

Teemme rohkeita kokeiluja ja konkreettisia tekoja siellä, missä vaikutus on suurin. Luomme esimerkkejä, joita muiden on helppo seurata.  

BSAG tarvitsee lahjoituksia pystyäkseen toimimaan. Käytämme lahjoitukset yhteistyöhön, jolloin niiden vaikutus moninkertaistuu. Muunnamme meille lahjoitetun euron kolmeksi euroksi Itämerelle.

Tutustu toimintakertomuksiimme

Säätiön vuosittainen toiminta ja saavutukset on kiteytetty toimintakertomuksiin, jotka ovat saatavina sähköisinä vuodesta 2008 saakka. Toimintakertomuksemme sisältää myös vuoden tilinpäätöksen.

image/svg+xml

TULOKSIA itämerityössä

Maalla

Toimme hiiliviljelyn Suomeen, jotta ruokamme voidaan tuottaa ympäristöystävällisemmin. Tuhannet viljelijät, ruokaketjun suuryritykset ja huippututkijat ovat jo mukana Carbon Action –yhteistyössä. 

Merellä

Käynnistimme Ship Waste Action –yhteistyön, jossa rahtialusten jätevesistä tuotetaan mm. biokaasua. Yhteistyöllä vähennämme ravinnepäästöjä mereen samalla kun edistämme kiertotaloutta. 

Merenpinnan alla

Autamme perustamaan Saaristomeren suurimman yksityisen suojelualueen. Se turvaa 4800 ha vedenalaista monimuotoisuutta Gullkronan saaren ympärillä ja avaa tietä uusille suojelualueille. 

*

Emme pelkää monimutkaisuutta, sektorirajoja, tai epäonnistumista, sillä olemme tärkeällä yhteisellä asialla eikä aikaa ole hukattavaksi. Siksi toimimme rohkeasti.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Luonnon ja ihmisen harmoninen yhteiselo

Ihminen on osa luontoa. Siksi vahingoittaessamme luontoa, vahingoitamme myös itseämme ja jälkipolviamme. 

Pyrimme puheillamme ja teoillamme siihen, että ihmisen ja yhteiskunnan toiminta voidaan sovittaa planetaarisiin rajoihin. Ajattelemme, että me ihmiset voimme uudistaa ja auttaa luontoa ja sen ekosysteemejä.  

Yhteistyön voima

Kukaan ei yksin ole syypää Itämeren huonoon tilaan. Siksi kukaan ei voi myöskään korjata tilannetta yksin.   

Olemme alkumetreistämme saakka uskoneet vahvasti yhteistyön voimaan. Kun otamme Itämeren pelastustalkoisiin mukaan viranomaiset, valtiojohdon, tutkijat, yritykset, viljelijät, veneilijät, maanomistajat ja muut kanssakulkijat voimme saada suuria muutoksia aikaan.  

Kokonaisvaltaisuus

Itämeren huonoon kuntoon ei ole yhtä yksittäistä syytä. Sen taustalla ovat pitkään jatkuneet ja yleisesti hyväksytyt toimintatavat maalla ja merellä. Itämereen vaikuttavat myös koko planeettaamme uhkaavat ongelmat kuten ilmastonmuutos ja luontokato.   

Ratkaisujen löytämiseksi joudumme pureutumaan syvälle ongelmien alkujuuriin. Näin voimme löytää pitkäaikaiset ja kokonaisvaltaiset ratkaisut Itämeren pelastamiseksi sekä ilmastokriisin ja luontokadon hillitsemiseksi.  

Rohkeus toimia

On helpompaa tarjota helppoa ratkaisua kuin uskaltaa myöntää, että tarvitaan järjestelmätason muutosta. On paljon helpompaa puhua ongelmista kuin tehdä tekoja, jotka ajavat muutosta. Siksi meidän on oltava rohkeita toimimaan.   

Emme pelkää ottaa yhteyttä päättäjiin, valtionjohtajiin, yritysjohtajiin tai huippututkijoihin ja pyytää heitä mukaan talkoisiin.

Emme pelkää käynnistää nopeita kokeiluja saadaksemme tietoa ja kokemusta päätösten ja ratkaisujen pohjaksi.

Emme pelkää monimutkaisuutta, sektorirajoja, tai epäonnistumista, sillä olemme tärkeällä yhteisellä asialla eikä aikaa ole hukattavaksi. 

Lupauksemme

Teemme kaikkemme Itämeren pelastamiseksi.

Luonto on herkkä kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Elämme suurten muutosten aikaa. Ilmastonmuutos, luontokato ja useiden pienten ekosysteemien kaatuminen voivat aiheuttaa tutkijoiden mukaan koko ympäristön romahtamisen.  

Lupaamme tehdä kaiken voitavamme muuttaaksemme suunnan ajoissa. Haluamme pelastaa Itämeren ja hillitä samalla luontokatoa ja ilmastonmuutosta.

Emme ole yksin eikä vaikeakaan tavoite ole vielä mahdoton. Tarvitsemme kuitenkin tueksemme kaikki mahdolliset apuvoimat. Päättäjät, viranomaiset, valtiojohdon, tutkijat, viestijät, rahoittajat, yritykset, viljelijät, merellä liikkujat, maanomistajat sekä maailmantilasta huolestuneet kansalaiset – mukaan lukien sinut. Me teemme tämän yhdessä. 

image/svg+xml

Ota yhteyttä

Elena Belle

Palvelup​äällikkö; Varainhankinta

+358 40 775 0686

elena.belle@bsag.fi

Ajankohtaista

image/svg+xml