Siirry pääsisältöön

RANNASTA SUOJELUALUE

Omistatko vesialuetta, jossa elää uhanalainen tai muuten harvinainen eliölaji tai ekosysteemi? Onko rantavetesi harvinaisten eläinlajien lisääntymis- tai levähdyspaikka? Onko vesialueesi harvinaisen luonnonkaunis tai onko siellä harvinainen luonnonmuodostelma?

Hyvinvoiva rakkohauruyhteisö kalliopohjalla.

Yksityisellä suojelualueella on tarkat kriteerit

Haluaisitko suojella rantavesiäsi esimerkiksi ruoppaukselta tai kalastukselta, jotta luonnon monimuotoisuus tai kauneus säilyisi? Jos kyllä, vesialueesi voisi sopia suojelualueeksi.

Jotta vesialueestasi voi tulla suojelualue, sen tulee täyttää luonnonsuojelulaissa määritellyt suojeluarvot. Toisin sanoen vesialueelta pitää löytyä esimerkiksi suojelua kaipaavaa lajistoa tai elinympäristöjä.

Suojelualueen perustamiseksi sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Voit perustaa yksityisen suojelualueen tai myydä vesialueesi valtiolle suojelualueeksi.

image/svg+xml

Yksityisen suojelualueen perustaminen

Yksityisen suojelualueen perustaminen tarkoittaa, että alueen omistajat säilyvät jatkossakin suojellun vesialueen haltijoina ja omistajina. Prosessi etenee näin:

1.

Vesialueen omistajat ottavat yhteyttä ELY-keskukseen, joka arvioi suojelualueen perustamisedellytykset. Metsähallitus arvioi alueen luontoarvoihin perustuvan suojelutarpeen yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

2.

ELY-keskus ja vesialueen omistajat sopivat alueen käyttörajoituksista, rauhoitusmääräyksistä ja alueen suojeluun liittyvistä korvauksista.

3.

Vesialueen omistaja tai osakaskunta hakee ELY-keskukselta suojelualueen perustamispäätöstä.

4.

ELY-keskus tekee suojelupäätöksen ja suojelualue on perustettu.

*

Tulevaisuudesta ei kukaan tiedä eikä meriluonnon säilyminen ole koskaan itsestään selvää. Suojelupäätöksellä pystytään vaikuttamaan siihen, että arvokkaat vesialueet säilyvät kauniina, puhtaina ja luonnoltaan monimuotoisina myös jälkipolville.   

Alueen myyminen valtiolle suojelualueeksi

Alueen myyminen valtiolle suojelualueeksi tarkoittaa, että suojelupäätöksen ja kaupan jälkeen alue siirtyy valtion hallintaan ja omistukseen. Prosessi etenee näin: 

1.

Vesialueen omistajat ottavat yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen, joka arvioi suojelun edellytykset yhdessä Metsähallituksen kanssa ja pyytää tarvittaessa valtuutuksen hankinnasta ympäristöministeriöltä.

2.

Kaupan ja alueen mahdollisen lohkomisen jälkeen ympäristöministeriö siirtää hallinnan ELY-keskukselta Metsähallitukselle, joka päättää rajoituksista.

3.

ELY-keskus tekee suojelupäätöksen ja suojelualue on perustettu.

image/svg+xml

Merelliset suojelualueet on yleensä valittu pinnan päällisten luontoarvojen perusteella, mutta on tärkeää suojella luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita myös pinnan alta. Näin Itämerelle ominaiset lajit selviävät ja lajit voivat alkaa uudelleen levitä suojelluilta alueilta takaisin muuallekin.

Pieta Jarva, strategiajohtaja, BSAG

Suojelupäätökseen tarvitaan monta tahoa

Suojelupäätöksen hakemisesta vastaavat vesialueen omistajat. Mikäli vesialueellasi on useampi omistaja, projekti tulee aloittaa keskustelemalla asiasta vesialueen muiden osakkaiden kanssa.

Päättäkää, haluatteko hakea alueelle yksityistä suojelua vai myydä alueen valtiolle suojelualueeksi. Vesialueen osakaskunnan on päätettävä suojelualueen hakemisesta yhteisaluelain mukaisesti. Vasta, kun vesialueen osakaskunta on tehnyt päätöksen suojelualueen perustamisesta, on aika olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen.  

ELY-keskuksen tehtävänä on selvittää täyttääkö vesialueenne suojelualueen kriteerit. ELY-keskus kartoittaa, onko alueellanne arvokasta ja harvinaista lajistoa tai suojelua vaativia elinympäristöjä. Alueita ei suojella turhaan.  

Metsähallitus toimii asiantuntijana suojelualueen rajoitusten määrittämisessä. Jos säilytte jatkossakin vesialueen omistajina, voitte vaikuttaa sen tuleviin käyttörajoituksiin.

Rajoitukset räätälöidään sen mukaan, millaista suojelua alue tarvitsee. Suojelualueella voidaan esimerkiksi kieltää merihiekan otto sekä muu merenpohjaa vahingoittava toiminta. Myös kalastusta tai ruoppaamista voidaan rajoittaa, mikäli se katsotaan alueen luontoarvojen kannalta tarpeelliseksi.

Case

4800 km2 suojeltua vesiluontoa.

Meriluonto on Gullkronan vesialueella monimuotoista, mutta alue kuului vain osittain suojelun piiriin.

Gullkronan vesialueesta päätettiin tehdä Elävä Itämeri -hankkeen ensimmäinen suojelun pilottikohde – ja samalla saaristomeren suurin yksityinen suojelualue.

OTA YHTEYTTÄ

Anna Klemelä

Projektipäällikkö, meriluonnon monimuotoisuus; Viestintäasiantuntija

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Anton Lehtinen

Suojelukoordinaattori, meriluonnon monimuotoisuus

+358 40 041 0878

anton.lehtinen@bsag.fi

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml