Siirry pääsisältöön

SHIP WASTE ACTION – RAHTIALUSTEN JÄTTEET KIERTOTALOUTEEN

Rahtilaivoilla syntyvät talous- ja käymäläjätevedet sekä hienonnetut ruokajätteet saa laillisesti purkaa Itämereen. Ship Waste Action -aloitteeseen osallistuvat merenkulun ja jätehuollon toimijat ohjaavat alusten jätteet Itämeren sijasta kiertotalouden piiriin.

MUKAAN SHIP WASTE ACTIONIIN

Puhtaampi Itämeri

Pienennätte ravinteiden, mikromuovien ja haitta-aineiden päästöjä Itämereen.

Kiertotalouden edistäminen

Toimitte osana kiertotaloutta ohjaamalla jätteet hyötykäyttöön.

Vastuullisempi meriliikenne

Kehitätte merenkulun vastuullisuutta.

Merenkulun edelläkävijä

Toimitte alallanne suunnannäyttäjinä.

image/svg+xml

*

Itämerellä liikennöi joka hetki noin 2000 laivaa, joista 95 % on rahtialuksia. Näillä aluksilla seilaa arviolta 25 000 merenkulkijaa. Tavoitteemme on saada kaikkien alusten jätevedet ja ruokajäte hyötykäyttöön.

Miten mukaan?

Saatte tueksenne sitoutuneen kumppaniverkoston rahdinantajia, varustamoja, laivameklareita, satamia ja jätehuollon toimijoita, energiantuottajia sekä tutkijoita ja asiantuntijoita. Lisäksi saatte käyttöönne verkostossa jo luotuja valmiita materiaaleja ja näkyvyyttä Ship Waste Action -aloitteen viestinnässä.  

  • Varustamot ohjeistavat alukset purkamaan jätevetensä Itämeren satamiin.
  • Alukset purkavat syntyvät jätevedet Itämeren satamiin. 
  • Satamat ja jätehuollon toimijat tarjoavat ja kehittävät aktiivisesti palvelujaan jätevesien vastaanottamiseksi. 
  • Laivameklarit varmistavat, että yhteistyö ja tiedonkulku jätevesien purkamiseksi on sujuvaa. 
  • Lastinantajat edellyttävät omissa merikuljetuksissaan jätevesien purkua satamaan. 
  • Energiantuottajat valmistavat jätevesistä ja ruokajätteestä uusiutuvaa energiaa kuten biokaasua sekä kierrätysravinteita. 
  • Kaikki ketjun toimijat vaikuttavat yhteistyön kehittämiseen jakamalla tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä 

Yrityskumppaniksi Ship Waste Action -aloitteeseen

Varustamot, rahdinantajat, satamat ja jätehuollon parissa toimivat yritykset ovat avaintekijöitä Ship Waste Action -aloitteessa. Yritysten mahdollisuudet vaikuttaa jätteiden sisältämien ravinteiden ja energian hyötykäyttöön ovat suuret. Samalla kuormitus Itämereen pienenee.

Tärkeintä on tarttua toimeen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen on usein kertomisen arvoinen asia. Itämeri-sitoumus on hyvä keino viestiä tavoitteistanne.

”Meillä Meriauralla ajatellaan, että vastuullisuus alkaa siitä, mihin lainsäädäntö loppuu. Haluamme olla pioneereja kaikkien aluspäästöjen ehkäisyssä, ja toivomme muiltakin varustamoilta vapaaehtoisia ja vastuullisia toimia, jotta jätevedet päätyvät Itämeren sijasta hyötykäyttöön.”

Beppe Rosin, toimitusjohtaja, Meriaura

OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Pieta Jarva

Strategiajohtaja

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

Laura Rantanen

Projektikoordinaattori, meriliikenne

+358 40 530 4412

laura.rantanen@bsag.fi

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml