Siirry pääsisältöön

MIKSI TOIMIMME?

Itämeren pelastamista on yritetty vuosikymmeniä. Vaikka onnistumisia on saavutettu, matala ja vähäsuolainen meri kärsii yhä rehevöitymisestä ja luontokadosta. Ilmastonmuutos ja Itämeren alueen ihmistoiminta uhkaavat meren terveyttä entisestään. Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, vaan Itämeri voidaan yhä pelastaa. Näytämme käytännön teoilla, että ratkaisuja on ja yhteistyöllä ne voidaan ottaa käyttöön. 

Rakkohaurua pinnan alta kuvattuna.
Rakkohauru lukeutuu Itämeren avainlajeihin, joita on erityisen tärkeää suojella luontokadon hillitsemiseksi.

BSAG ajaa Itämeren etua

Itämeri ei valita ongelmistaan ääneen eikä se voi ajaa yhteiskunnassa omia etujaan. Siksi nostamme esiin Itämeren etua ja toimimme Itämeri-työn aloitteentekijänä ja yhteensaattajana. 

Säätiömme syntyi ajatuksesta laajentaa Itämeri-työtä entistä laajemmalle rintamalle ja luoda vielä tehokkaampia keinoja meren pelastamiseksi. Näemme, että ponnistukset meren pelastamiseksi täytyy tehdä samanaikaisesti kaikilla ongelma-alueilla, ja siksi jokainen hankkeemme on osa suurempaa kokonaisuutta.  

Missiomme on tuoda yhteen kaikki Itämeren pelastamiseen tarvittavat tahot ja nopeuttaa toimia, jotta Itämeren ekologinen tasapaino saadaan palautettua. Ongelmat ratkeavat, kun tietoa ja osaamista jaetaan. 

Lue lisää yhteistyömahdollisuuksista.

!

Ilmastokriisi, luontokato ja Itämeren tila liittyvät kaikki toisiinsa. Siksi etsimme tilannetta parantavia ratkaisuja kokonaisvaltaisesti. 

Yhteishyödyt keskiössä

Itämeren etu ei ole useinkaan ristiriidassa muun maailman etujen kanssa. Päinvastoin Itämeri voidaan pelastaa vain, kun muutkin ympäristöongelmat ja ihmisten tarpeet huomioidaan.

Yhteishyötyjen tuottamiseksi tarvitaan kuitenkin muutoksia nykyisiin ajattelu- ja toimintatapoihin, minkä vuoksi BSAG tähtää systemaattiseen muutokseen. Tämä mahdollistaa tehdyn työn pysyvyyden ja ongelmien juurisyiden ratkaisemisen. 

Mittavia yhteishyötyjä voidaan saada aikaan esimerkiksi ruoantuotannossa: samoilla uudistavan viljelyn keinoilla, joilla vähennetään ravinnevalumia Itämereen, parannetaan myös satovarmuutta ja hillitään ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Meriliikenteessä useita hyötyjä saadaan aikaan kiertotalouden avulla, kun rahtialusten käymäläjätevesistä tuotetaan biokaasua. Näin jäte saadaan hyötykäyttöön sen sijaan, että se rehevöittäisi Itämerta.  

Ympäristökriisejä ratkaisemaan tarvitaan koko yhteiskunta ja kaikki sen osa-alueet. Tutustu laajoihin yhteistyömahdollisuuksiimme ja tule mukaan pelastamaan Itämerta kanssamme. 

Lue lisää miten toimimme.

*

Itämereen vaikuttavat koko planeettaamme uhkaavat ongelmat kuten ilmastonmuutos ja luontokato. Teemme kaikkemme Itämeren pelastamiseksi. 

Ota yhteyttä

Elena Belle

Palvelup​äällikkö; Varainhankinta

+358 40 775 0686

elena.belle@bsag.fi

Ajankohtaista

image/svg+xml