Siirry pääsisältöön

Kansainvälisesti merkittävä Carbon Action -tutkimus viitoittaa tietä

Monialaisella ja poikkitieteellisellä tutkimuksella on avainrooli muutoksessa kohti uudistavaa ja entistä kestävämpää maataloutta. Tiede antaa kättä pidempää päätöksentekoon niin pelloille kuin päättäviin pöytiin, sillä se auttaa ratkaisemaan tulevaisuuteemme liittyviä kysymyksiä.

CARBON ACTION -TUTKIMUS

Hankkeet

30 hankkessa tutkitaan mm. hiilen varastoitumista maaperään, monimuotoisuuden vaikutusta hiilensidontaan ja viljelymenetelmien sopeuttamista vallitseviin ilmasto-olosuhteisiin.

Hiilitilat

Hiiliviljelyn menetelmiä testataan ja mitataan sadalla maatilalla viljelijöitä osallistavassa tutkimuksessa. Neljällä intensiivi­koealueilla tutkitaan hiilen kulkeutumista ja varastoitumista ilmakehämittausten ja mallinnusten avulla.

Tutkimusartikkelit

Kaikki Carbon Action -yhteistyössä tuotetut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit löytyvät materiaalipankistamme.

Pelto-observatorio

Pelto-observatorio on verkkosovellus, jolla voi seurata Carbon Action -tilojen ja intensiivi­koealojen hiilensidontaa reaaliaikaisesti. Lue nurmipellon hiilensidonta­ennusteen taustoista.

image/svg+xml

Huippututkimusta hiilen varastoitumisesta maaperään

Maaperä- ja mikrobianalyyseillä, ilmakehämittauksilla sekä mallinnuksilla tutkitaan, miten hiili virtaa maan ja ilmakehän välillä, miten maanviljely varastoi hiiltä maahan sekä mikä merkitys kasvillisuuden ja maaperän monimuotoisuudella on hiilensidonnan kannalta.

Carbon Action -tutkimuksessa selvitetään lisäksi, miten uudistava viljely vaikuttaa ravinteiden huuhtoutumiseen ja peltoympäristön biodiversiteettiin. Talousvaikutusten analyysien avulla varmistetaan, että kehitettävät hiiliviljelyn keinot ovat tehokkaita ja että niitä voidaan soveltaa käytännössä.

Lähitulevaisuudessa voidaan mallintaa ja ennustaa hiilensidontaa myös sellaisilla alueilla, joilta mittausaineistoa on saatavilla vain vähän. Todentamisjärjestelmän tuloksia voidaan käyttää laajasti päätöksenteon ja palvelukehityksen perustana.  

Tutkija ja mittauslaite pellolla.

Carbon Action -tutkimuskysymykset

Kasvillisuuden ja maaperän prosessit: Miten lisätään hiilensidontaa ja mahdollisimman pysyvän hiilen muodostumista?

Viljelymenetelmät: Miten parannetaan viljelymenetelmiä, jotta hiilensidonta, luonnon monimuotoisuus, ravinteiden pidättyminen, maaperän terveys ja tuottavuus sekä sadon ravitsemuksellinen laatu paranevat?

Todentaminen ja mallintaminen: Miten mitata ja todentaa hiilen sitoutuminen ja muut ilmastovaikutukset?

Talous ja ohjauskeinot: Miten tuodaan sidottu hiili ”markkinoille” ja miten sitä voidaan hyödyntää julkisen ja yksityisen sektorin ilmastotyössä? Miten saadaan ilmasto- ja maatalouspolitiikka tukemaan näiden ratkaisujen käyttöönottoa Suomessa ja muualla?

*

Tutkimustyön tärkeänä tavoitteena on luoda tieteellisesti hyväksytty maaperän hiilensidonnan todentamismenetelmä.

Koeasetelmat tuottavat monipuolista tietoa 

Carbon Action -tutkimuksessa on lukuisia erilaisia koeasetelmia, joissa tuotetaan tutkimusdataa. Sadalla hiilitilalla kokeillaan erilaisia hiiliviljelytoimenpiteitä erilaisissa olosuhteissa, kerätään käytännön kokemuksia ja arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia muun muassa maaperän kuntoon ja satotasoihin.

Yhdeksällä pitkäaikaisella koealalla tutkitaan ravinteiden huuhtoutumista sekä hiilivaraston muutoksia maan eri kerroksissa.

Qvidjassa, Viikissä, Kilpiässä ja Ruukissa sijaitsevilla intensiivikoealoilla tutkitaan yksityiskohtaisesti hiilen kulkeutumista ja varastoitumista muun muassa ilmakehämittausten ja matemaattisten mallinnusten avulla.

Ympäristökriisit vaativat uudenlaista tutkimusyhteistyötä

STN MULTA -tutkimuskonsortio on Carbon Action -tutkimuksen veturi. Tutkimusyhteistyö Carbon Action -alustalla kasvaa jatkuvasti ja konsortion kaveriksi on tullut kymmeniä tutkimushankkeita, jotka omalta osaltaan vastaavat yhteisiin tutkimuskysymyksiin.  

Vastauksia Carbon Action -tutkimuskysymyksiin etsii lähemmäs sata tutkijaa ja uudet aihepiirin tutkijat ovat tervetulleita mukaan verkostoon.  

Yhteistyökumppanit

Niin maantieteellisiä kuin tieteiden välisiä rajoja ylittäviä tutkimustalkoita koordinoi Ilmatieteen laitos. Keskeisesti tutkimusverkostossa  ovat mukana mm. Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Zürichin yliopisto ja Ruralia-instituutti. Osa Carbon Action -yritysalustan yrityksistä osallistuu tutkimushankkeisiin. 

Sata viljelijää niin kutsutuilta Carbon Action -hiilitiloilta osallistuvat myös tutkimukseen. Yhteistyö viljelijöiden ja tutkijoiden välillä on kansainvälisesti ainutlaatuista. Yhteistyön avulla maanviljelijän todellisuus voidaan huomioida tutkimuksessa, jolloin sen tuloksia voidaan paremmin soveltaa käytännön työssä pellolla.

Ota yhteyttä

Jari Liski
Tutkimusprofessori, tieteellinen johtaja
Ilmatieteen laitos
jari.liski@fmi.fi

*

Carbon Action -tutkimus kehittää hiilensidontaa nopeuttavia, regeneratiivisia viljelymenetelmiä yhteistyössä hiilitilojen kanssa. 

OTA YHTEYTTÄ

Pieta Jarva

Strategiajohtaja

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml