Siirry pääsisältöön

UUDISTAVAN VILJELYN E-OPISTO 

Uudistavan viljelyn e-opisto on kaikille avoin ja maksuton verkkokurssi, joka tuo yhteen kokoelman hyviä tuttuja ja parhaita uusia viljelykäytäntöjä. Yhdessä viljelijöiden, tutkijoiden, maatalousneuvojien ja muiden suomalaisen ruokaketjun toimijoiden kanssa rakennettu verkkokurssi pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen sekä Carbon Action -toiminnasta saatuun käytännön kokemukseen. 

image/svg+xml

Mitä?

Ilmainen, noin 60 tunnin opintokokonaisuus uudistavasta viljelystä verkossa. Kurssia voi käyttää oppikirjan tapaan ja siitä voi poimia itselleen sopivimmat kokonaisuudet aihealueen mukaan. 

Kenelle?

Sopii kaikille viljelijöille tuotantosuunnasta tai tavasta riippumatta. Kurssia voi käyttää myös oppilaitoksissa yhtenä kurssisuorituksena tai hyödyntää lukuja tarpeen mukaan osana muita kursseja.  

Miksi?

E-opisto tarjoaa paikasta riippumattoman tavan kehittää omaa osaamistaan viljelijänä. Uudistavat viljelymenetelmät voivat parantaa pellon tuottavuutta ja kestävyyttä äärisäitä vastaan.  

Monipuolinen opintokokonaisuus

Uudistavan viljelyn e-opisto on noin 60 tunnin opintokokonaisuus, joka tarjoaa kattavan läpileikkauksen uudistavasta viljelystä ja sen soveltamismahdollisuuksista.

Kurssin teoriaosuudessa käsitellään muun muassa maanmuokkausta, viljelykiertoa, vesitaloutta ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi kurssi pitää sisällään runsaasti käytännön esimerkkejä ja pellolla tehtäviä harjoituksia.

Kaikki voivat perehtyä uudistavaan viljelyyn edullisesti ja omista lähtökohdistaan.

Tuomas Näppilä, maanviljelijä, Urjala

Jokaiselle pellolle sopiva viljelymuoto

Uudistavan viljelyn periaatteet sopivat kaikille tiloille ja tuotantosuunnille. Jokainen voi valita omalle tilalleen ja omaan tilanteeseensa sopivimmat maaperän kasvukuntoa parantavat keinot, jotka tuovat samalla lukuisia ympäristöhyötyjä.

Kasvukunto paranee uudistavasti viljellyllä pellolla, kun esimerkiksi yhteytys lisääntyy ja maan eloperäisen aineksen määrä kasvaa. Se luo myös otolliset olosuhteet maaperän mikrobeille. Aloittaa voi kokeilemalla maaperää parantavia viljelytapoja ensin pienelle alalle ja edetä sen jälkeen omalle työtavalle ja tilalle sopivin askelin.

Opiskele maksuttomassa uudistavan viljelyn e-opistossa.

Uudistava viljely turvaa viljelijän liiketoimintaa

Uudistavan viljelyn keskeisenä tarkoituksena on parantaa maaperän kasvukuntoa jatkuvasti. Maaperän hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti satovarmuuteen ja turvaa siten viljelijän tuloja.

Viljelymaan kuntoon panostaminen on pitkäaikainen sijoitus maatilan tulevaisuuteen, sillä ajan myötä tilan kannattavuus paranee. Kun peltomaan kunto kohenee, vähenee riippuvuus ostopanoksista. Hyväkuntoinen pelto pystyy tuottamaan satoa vaikeinakin kasvukausina ja auttaa lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

UUDISTAVA VILJELY

Kehittää peltomaan rakennetta ja kasvukuntoa.

Parantaa pellon satovarmuutta ja satotasoja.

Parantaa tuottavuutta muuttuvissa ilmasto-oloissa.

image/svg+xml

*

Samoilla maatalouden toimilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen ja Itämeren rehevöitymisen hillintään sekä maatalouden kannattavuuden parantamiseen.

Carbon Action -klubi

Verkkokurssin lisäksi helppo tapa saada lisätietoa uudistavasta viljelystä on liittyä Carbon Action -klubiin. Klubin kautta löydät uusinta tietoa ja hyödyllisiä materiaaleja uudistavasta viljelystä. Jäsenenä voit myös osallistua monipuolisiin tapahtumiin.

Ota yhteyttä

Julia Pelin

Suunnittelija, uudistava maatalous

+358 40 191 9420

julia.pelin@bsag.fi

Yhteistyössä

Uudistavan viljelyn e-opisto on BSAG:n ja Reaktorin yhteishanke, joka pohjautuu Carbon Action -alustalla tehtyyn tieteelliseen työhön. Kurssin sisältö on koottu yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa, ja suunnittelutyössä on ollut mukana myös oppilaitoksia ja viljelijöitä.

image/svg+xml