Siirry pääsisältöön

PAREMPAA SATOVARMUUTTA UUDISTAVAN VILJELYN E-OPISTON AVULLA

Uudistavan viljelyn e-opistossa opit maan kasvukunnosta ja siitä, miten kokonaisvaltaisella tilanpidolla parannetaan kannattavuutta ja ympäristön tilaa. Uudistavan viljelyn e-opisto on kaikille avoin ja maksuton verkkokurssi. Kurssi perustuu tieteeseen, ammentaa viljelijöiden kokemuksista ja tuo yhteen kokoelman hyviä tuttuja ja parhaita uusia viljelykäytäntöjä.

Kuvituskuva, joka kuvailee elonkirjoa peltomaisemassa.
image/svg+xml

Mitä?

Maksuton, noin 60 tunnin opintokokonaisuus uudistavasta viljelystä verkossa. Kurssia voi käyttää myös oppikirjan tapaan ja siitä voi poimia itselleen sopivimmat kokonaisuudet aihealueen mukaan.

Kenelle?

Sopii kaikille viljelijöille tuotantosuunnasta tai -tavasta riippumatta. Kurssia voi käyttää myös oppilaitoksissa yhtenä kurssisuorituksena tai hyödyntää lukuja tarpeen mukaan osana muita kursseja.

Miksi?

E-opisto tarjoaa paikasta riippumattoman tavan kehittää omaa osaamistaan viljelijänä. Uudistavat viljelymenetelmät voivat parantaa pellon tuottavuutta ja kestävyyttä äärisäitä vastaan.

Monipuolinen opintokokonaisuus

Uudistavan viljelyn e-opisto on noin 60 tunnin opintokokonaisuus, joka tarjoaa kattavan läpileikkauksen uudistavasta viljelystä ja sen soveltamismahdollisuuksista.

Kurssin teoriaosuudessa käsitellään muun muassa maanmuokkausta, viljelykiertoa, vesitaloutta ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi kurssi pitää sisällään runsaasti käytännön esimerkkejä ja pellolla tehtäviä harjoituksia.

Yhdessä viljelijöiden, tutkijoiden, maatalousneuvojien ja muiden suomalaisen ruokaketjun toimijoiden kanssa rakennettu verkkokurssi pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen sekä Carbon Action -toiminnasta saatuun käytännön kokemukseen.

Uudistava viljely turvaa viljelijän liiketoimintaa

Uudistavan viljelyn keskeisenä tarkoituksena on parantaa maaperän kasvukuntoa jatkuvasti. Maaperän hyvinvointi vaikuttaa positiivisesti satovarmuuteen ja turvaa siten viljelijän tuloja.

Viljelymaan kuntoon panostaminen on pitkäaikainen sijoitus maatilan tulevaisuuteen, sillä ajan myötä tilan kannattavuus paranee. Kun peltomaan kunto kohenee, vähenee riippuvuus ostopanoksista. Hyväkuntoinen pelto pystyy tuottamaan satoa vaikeinakin kasvukausina ja auttaa lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Jokaiselle pellolle sopiva viljelymuoto

Uudistava viljely sopii kaikille tiloille ja tuotantosuunnille. Jokainen voi valita omalle tilalleen ja omaan tilanteeseensa sopivimmat maaperän kasvukuntoa parantavat keinot, jotka tuovat samalla lukuisia ympäristöhyötyjä.

Kasvukunto paranee uudistavasti viljellyllä pellolla, kun esimerkiksi yhteytys lisääntyy ja maan eloperäisen aineksen määrä kasvaa. Se luo myös otolliset olosuhteet maaperän mikrobeille. Aloittaa voi kokeilemalla maaperää parantavia viljelytapoja ensin pienelle alalle ja edetä sen jälkeen omalle työtavalle ja tilalle sopivin askelin.

Kaikki voivat perehtyä uudistavaan viljelyyn edullisesti ja omista lähtökohdistaan.

Tuomas Näppilä, maanviljelijä, Urjala

MIKSI VILJELLÄ UUDISTAVASTI?

Peltomaan rakenne ja kasvukunto paranevat.

Pellon satovarmuus ja satotasot paranevat.

Tuottavuus muuttuvissa ilmasto-oloissa on parempi.

image/svg+xml

*

Samoilla maatalouden toimilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja Itämeren rehevöitymistä sekä parantaa maatalouden kannattavuutta.

Tutustu

Opettajille

Uudistavan viljelyn e-opisto osaksi opetussuunnitelmaa

Hyödynnä viimeisintä osaamista – ota uudistavan viljelyn verkkokurssi osaksi koulusi opintoja.

e-opiston taustajoukot

Uudistavan viljelyn e-opisto on Baltic Sea Action Groupin ja MinnaLearnin yhteishanke. Sitä tukee suomalaisen ruokaketjun suuret toimijat, jotka ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin kestävyystavoitteisiin ja jo aloittaneet työn Carbon Action -hankkeen kautta.

Pääyhteistyökumppanimme Valion ja muiden kumppaniemme ansiosta Uudistavan viljelyn e-opisto on kaikkien suomalaisten saatavilla, ilmaiseksi. Verkkokurssin sisältö perustuu vertaisarvioituun tutkimukseen, eikä kumppaneilla ole valtaa päättää siitä. Tutustu kurssin taustoihin.

Ota yhteyttä

Julia Pelin

Suunnittelija, uudistava maatalous

+358 40 191 9420

julia.pelin@bsag.fi

image/svg+xml