BSAG:n tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen. Se voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä.

MISSIO

Itämeri on tällä hetkellä kriittisessä tilassa – sitä pidetään yhtenä maailman saastuneimmista meristä. Itämeri voidaan vielä pelastaa mutta toimiin on ryhdyttävä heti.

Itämeren vakavimmat ongelmat ovat rehevöityminen, vaaralliset aineet, meriliikenteen riskit ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Nämä ongelmat ovat yhteenkietoutuneet. Rehevöityminen tai vaaralliset aineet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan samalla myös Itämeren tilasta.

BSAG, Baltic Sea Action Group, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka pääpaikka on Suomessa.

BSAG:n toiminta perustuu yhteistyön virittämiseen eri toimijoiden välillä, mukaan lukien Itämeren valtioiden korkein johto, viranomaiset ja yksityissektori. BSAG toimii saattamalla yhteen tieteentekijöitä ja päättäjiä, aktivoimalla yrityksiä löytämään ja toteuttamaan ratkaisuja ja tuoden kaikki ne tahot yhteen, joiden panosta tarvitaan Itämeren pelastamiseksi.

HISTORIA

Baltic Sea Action Group on itsenäinen voittoa tavoittelematon säätiö, joka on perustettu Suomessa. Baltic Sea Action Groupin virallinen nimi on Elävä Itämeri säätiö ja sen perustivat vuonna 2008 Ilkka Herlin, Saara Kankaanrinta ja Anna Kotsalo-Mustonen.

TOIMINTA

Ongelmat ratkeavat, kun tietoa ja osaamista jaetaan. BSAG vauhdittaa Itämeri-työtä etsimällä ja kokoamalla yhteen Itämeren pelastamiseen tarvittavat yritykset, tutkijat, poliitikot sekä kaikki muut tahot.

TIIMIMME

Tutustu BSAG tiimiin!

SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Säätiön tarkoitus on tukea ja edistää luonnon ja ihmisen hyvinvointia sekä säilyttää ja edistää suomalaista kulttuuriperimää.

Lahjoita