Oppimateriaalit ja järki-iskut

Oppimateriaalit

Järki Lannoitteessa tehtiin lantaa ja ravinnekierrätystä koskevia oppimateriaaleja toisen ja kolmannen asteen ammatilliseen koulutukseen. Oppimateriaalit tuotetetiin osana oppimateriaalipakettia, jonka Baltic Sea Action Group laati Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeelle. RE-maatilan materiaalit keskittyvät tiloilla syntyviin omalannoitteisiin ja niiden käsittelyyn tilalla – kuten lantaan, kompostointiin ja tilakokoluokan biokaasulaitokseen – kun taas Järki Lannoitteen materiaaleissa syvennytään kierrätyslannoitteisiin ja oppimateriaalikokonaisuuden tehtävämateriaaliin. Oppimateriaalit löytyvät osittain ladattavina pdf-tiedostoina ja osittain RE-maatila -hankkeen sivuilta.

Yhdessä Livian ammattiopiston kanssa toteutettavien materiaalien hankinnassa käytettiin osallistavaa oppimista, sillä maaseutuopisto Tuorlan oppilaat tekivät tilakäyntejä lannanlevitysaikaan ja dokumentoivat niillä näkemäänsä ja kuulemaansa. Näitä materiaaleja käytetään oppimateriaaleissa, ja kokemusten pohjalta laaditaan tilavierailusapluuna.

 

Linkit oppimateriaaleihin:

Kierrätyslannoitteet RE-maatila -hankkeen sivuilla

Järki Lannoitteen Padlet-seinä

Tietokortit Järki Lannoite (pdf)

Tilavierailusapluuna (pdf)

Haastattelulomake tilavierailulle (pdf)

Tilavierailu Mikkola

Tilavierailu Rekottila

Tilavierailu Livian ammattioppilaitos, Tuorla

Urakoitsijan matkassa

Järki-iskut: tietopaketteja kestävään maatalouteen

Kierrätysmaatalous

Monimuotoisuus

Ravinnekuormitus

Kasvipeitteisyys

Ilmastonmuutos

Kasvukunto

Vesitalous

Laidunnus

Monituotanto

Tulevaisuus

Teereenpeliä

Lantavoimaa

Luonnonhoito

Riistapelto

Torjuntataito

Mustikkametsä

Hiilinielu

Maakuhinaa

Järviruoko

Kierrätyslannoiteet

Metsänhoitoa

Lahjoita