Järki hankeperhe

Maatalouden järkeviä tekoja laajalla rintamalla

Itämeri kaipaa happea. Matala meri, jossa veden vaihtuminen on suolapulssien varassa, tarvitsee järkeviä, ja mielellään nopeita, tekoja puhdistuakseen ja selviytyäkseen. BSAG on mukana hankkeissa, jotka vievät kohti elävämpää ja puhtaampaa Itämerta. Näitä ovat esimerkiksi ravinteiden valumien hallinta, lannankäsittelyn parantaminen, peltomaan kasvukunnon parantaminen sekä järviruokokasvuston poistaminen rehevöityneiltä rannoilta.

Kestävyys ja kiertotalous ovat avainsanoja ratkaisuihin. Ratkaisuja haetaan tieteen, tutkimuksen ja käytännön toteuttajien kanssa, yhteisvoimin kohti puhtaampaa ja terveellisempää tulevaisuutta.

Järki-hankeperheessä haetaan myös ratkaisuja haastavaan savimaiden viljelyyn. Vaikka Järjen käytännön työ keskittyy eteläiseen ja lounaiseen Suomeen, sen lonkerot ja yhteistyökuviot ulottuvat koko maahan ja ulkomaille.

Ratkaisukeinoja kaivetaan esiin myös ympäristötukien viidakosta. Hyvistä käytännöistä levitetään tietoa aktiivisella ja monipuolisella viestinnällä. Avainasemassa työssä ovat viljelijät ja muut käytännön toteuttajat, vaikka työtä tehdään sekä ruohonjuuri- että päättäjätasolla.

Järki-hankeen omat verkkosivut: ​www.jarki.fi

Järki Pellosta voimaa kasvukuntoon

Järki Pelto -hankkeessa viljelijäryhmä on käytännön osaaja ja asiantuntija. Tuottaja ja viljelijä tuntee parhaiten käytännön kuviot ja ongelmat. Luonnon monimuotoisuuden ja Itämeren tilan parantaminen on yhteinen etu. Ratkaisuja haetaan peltomaan rakenteen parantamiseen, siitä huolehtimiseen sekä sitä kautta tuottavuuden parantamiseen. Yhteistyö tutkijoiden kanssa on tiivistä. Tavoitteena on kuunnella, kehittää ja levittää käytäntöön toimivia ratkaisuja.

Lisää Järki Pelto -hankkeesta: www.jarki.fi/fi/jarki-pelto

Järki Lannasta kierrätysratkaisuja

Järki Lanta -hankkeessa panostettiin vahvasti kierrätysmaatalouteen vuosina 2012-2014. Kantavana ajatuksena oli koko ajan, että kasvulle tärkeät ravinteet kannattaa pitää mukana kierrossa ja ruuan tuotannossa. Niitä ei ole varaa päästää valumaan pelloilta vesistöihin ja edelleen Itämereen. Kotieläintilojen lanta ei suinkaan ole jäte, vaan oikein työstettynä valtava kasvun voimavara. Lannan käsittelyn lisäksi ratkaisuja haettiin eläin- ja kasvinviljelytilojen väliseen yhteistyöhön, lannan säilytykseen, kuljetukseen ja levitykseen.

Lisää Järki Lanta -hankkeesta: www.jarki.fi/fi/jarki-lanta

Järki Lannoitteesta vauhtia kierrätykseen

Järki Lannoite -hanke aloitti työnsä 2015, ja päättyi huhtikuussa 2018. Tavoitteena oli kierrätysravinteiden käytön edistäminen taloudellisesti ja ympäristö- sekä tuotantoystävällisesti. Hanke kokosi ja välitti tietoa kierrätysraaka-ainepohjaisista lannoitevalmisteista ja niiden markkinoista. Lisäksi Järki Lannoite levitti tietoa viljelijöille ja muille ruuantuottajille kierrätyslannoitteista. Töitä tehtiin myös yhdessä alan oppilaitosten kanssa.

Lisää Järki Lannoite -hankkeesta www.jarki.fi/fi/jarki-lannoite

Järki Lannoite -hankkeen loppuraportti

Ruokopellossa hyvää biomassaa

Vuosina 2015-2017 toimineessa Ruokopelto-hankkeessa testattiin järviruokomateriaalin käyttöä peltomaan parantajana. Ruoko tuo peltoon arvokkaita ravinteita ja kasvattaa maan hiilivarantoja. Vesistöjen rehevöityminen ja laidunnuksen vähentyminen ovat panneet vauhtia ruovikoitumiselle. Pelkästään eteläisessä Suomessa ruovikko peittää jo noin 30 000 rantahehtaaria.

Lisää Ruokopelto -hankeesta: www.jarki.fi

 

LAHJOITA