Siirry pääsisältöön

BSAG:n lausunto ’Kestävä hiilen kierto’ -tiedonantoon

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Sekä maa- ja metsävaliokunta että ympäristövaliokunta pyysivät BSAG:lta lausuntoa tueksi valtioneuvoston selvitykseen, joka koskee komission ’Kestävä hiilen kierto’ – tiedonantoa. Komission tiedonanto esittää tapoja lisätä hiilen poistamista ilmakehästä ja se kytkeytyy EU:n laajempaan strategiaan hiilidioksipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

EU komission ’Kestävä hiilen kierto’ -tiedonannossa esitetään lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia hiiltä sitovan viljelyn tukemiseksi. Tiedonannon tarkoituksena on, että maan käytöstä hiilen sidontaan ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun saisi nykyistä paremman korvauksen. Tiedonannon mukaan hiiliviljelyllä on mahdollista varastoida 42 miljoonaa tonnia hiilidioksidia osana Euroopan luonnollisia hiilinieluja vuoteen 2030 mennessä.

BSAG korosti lausunnossaan kokonaiskestävyyttä – sitä, että ruoka tuotetaan samoilla pelloilla kuin missä hiiltä sidontaan, ja että hiiliviljelyn on tuettava samalla luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa.

”Kokemuksemme Carbon Action -yhteistyöstä näyttävät, että hiiltä voidaan sitoa peltomaahan, niin että sekä ympäristö että viljelijä hyötyvät. On kaikkien etu, että EU:n linjavedot vahvistavat tätä kehitystä”, toteaa projektipäällikkö Kaj Granholm BSAG:sta.

BSAG:n lausunnon toinen kärki painotti hiilen sidonnan todentamisjärjestelmän keskeisyyttä. Maaperän hiilivaraston muutoksen luotettava monitorointi ja todentaminen tarvitaan niin ohjauskeinoja kuin hiilimarkkinoitakin varten. Sitä tarvitaan myös osatekijäksi ruokaketjun kestävyyden seuraamiseen.

BSAG totesi lausunnossa, että hiilimarkkinoihin ja hiilinieluyksiköiden todentamiseen, pysyvyyteen ja vaihdantaan liittyy paljon tietoaukkoja ja sekä periaatteellisia että teknisiä kysymyksiä, joiden yksityiskohdat on ratkaistava laajapohjaisella ja avoimella keskustelulla.

”Tiedeyhteisön ponnistukset järjestelmän rakentamiseksi vaativat rahoitusta, mutta koska Suomi on tässä etujoukoissa, ne avaavat mahdollisuuksia myös suomalaiselle teknologiaviennille. Suomella on myös ainutlaatuinen tilaisuus olla edistämässä huipputason eurooppalaista yhteistyötä”, Granholm muistuttaa.

BSAG summasi lausunnossaan, että riskeistä ja vielä ratkaisemattomista kysymyksistä huolimatta, oikein toteutettuna luontopohjaisten hiilinielujen lisäämisellä on mahdollista saavuttaa monihyötyisiä vaikutuksia suomalaiselle maataloudelle, luonnolle ja hyvinvoinnille.

Lue BSAG:n lausunto ’Kestävä hiilen kierto’ -tiedonantoon.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml