Siirry pääsisältöön

Retkireittejä uusille ja vanhoille niittykohteille Helsingissä

Uutinen

Helsingissä kokeillaan vähällä käytöllä olevien nurmikoiden niityttämistä. Kokeilun taustalla on kaupunkilaisten voittoisa ehdotus OmaStadi -rahoituksen käytöstä kaudella 2019-2020. Baltic Sea Action Group on ollut asiantuntijana toteuttamassa maaperän hiilensidontaa, luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjensuojelua edistävässä hankkeessa.

Kartassa sinisellä uudet ja oranssilla jo olemassa olevat niittykohteet. Klikkaa kartaa suurentaaksesi sitä.

OmaStadi-hankkeessa toteutettiin yhdeksän uutta, keskenään erilaista niittykohdetta. Nurmikoiden hoitoa muuttamalla ja niittyjä perustamalla haettiinkin eri puistoissa ratkaisuja hieman erilaisiin haasteisiin. Jokaiseen puistoon niitty tuo kuitenkin monia erilaisia hyötyjä, vesien hallinnasta ja pölyttäjien elintilasta valkoposkihankien karkoittamiseen.
Lue lisää Nurmikot niityiksi OmaStadi-hankkeesta täältä.

Tee niittyretki

Hyppää pyörän selkään ja tutustu uusiin kehittyviin niittykohteisiin ja lähellä oleviin jo kukoistaviin niittyihin. Alla kolme ehdotusta niittyreiteiksi sekä tarkempaa tietoa kohteista!

Reitti 1, Vanhankaupungin kierros: Arabian rantapuisto, Lammassaari, Kuusiluoto, Annalan narsissiniitty, Toukolan rantapuisto ja takaisin Arabian rantapuistoon (7,2 km). 

Reitti 2, Herttoniemi-Kulosaari: Herttoniemen Tuulimyllykallio, Kipparvuori, Itäväylän varsi, Svinhufvudin puisto ja takaisin (4,8 km) 

Reitti 3, Läntinen kierros: Sibeliuksen puisto, Sibeliuksen puiston arvoniitty, Talin kartanopuisto ja takaisin ( 12 km)

Reittien ulkopuolella olevista kohteista löydät tietoa täältä.

Nappaa niittyretkelle kaveriksi podcast, jossa kerrotaan kaupunkiluonnon merkityksestä tutkijan, maisema-arkkitehdin, luontoasiantuntijan tai taiteilijan silmin. Podcastit löytyvät täältä.

Co-carbon-hankkeessa Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopisto tutkivat mittauksin ja mallein erilaisten luontotyyppien, mm. nurmikoiden ja niittyjen, kykyä sitoa ja varastoida ilmakehän hiilidioksidia.


Tutustu Nurmikoita niityiksi -kohteisiin ja vanhoihin arvoniittyihin

REITTI 1. Vanhankaupungin kierros.
Arabian rantapuisto, Lammassaari, Kuusiluoto, Annalan narsissiniitty, Toukolan rantapuisto ja takaisin Arabian rantapuistoon (7,2 km). 

Klikkaa kartaa suurentaaksesi sitä.

OmaStadi-kohde: Toukolan rantapuisto ottaa vastaan koko Arabian kaupunginosan hulevesiä sekä Kumpulan puron valumavesiä, ja rajoittuu Vanhankaupunginlahteen. Lisäämällä niittykasvillisuutta rantavyöhykkeelle ja ojien varsille hillitään ravinteiden huuhtoutumista ja Itämeren rehevöitymistä, sekä hallitaan ylimääräisiä vesiä. Lisäksi suojavyöhykkeet tuovat vaihtelua alueen laajoihin nurmikenttiin.

Arabian ja Toukolan rantapuistoissa paljon erilaisia niittyjä, sekä rakennettuja että luonnonvaraisia. Merenrannalla on kapea vyöhyke tyypillistä merenrantakasvien muodostamaa rantaniittyä ja laajojen nurmikkoalueiden seassa on niittymäisiä laikkuja. Puiston läpi useita pieniä ojia ja puistolampare, jonka varrelle OmaStadi-hankkeessa jätettiin laajempi niittymäinen suojakasvillisuusalue ojien ja lampareen varteen. Näin saadaan paremmin pidätettyä ravinteita kulkeutumasta Itämereen.

Muut kohteet: Puistosta pääsee Matinsillan yli Vanhankaupunginlahdelle Pornaistenniemen kautta pitkospuita pitkin Lammassaareen. Lammassaaren pohjoispuolella lintutorni, josta voi ihailla lahden laajaa rantaniittyä ja ruovikkoa, josta osa on laidunaluetta. Laidunkarjana on alkuperäiskarjaa, kyyttöjä. Lammassaaresta pääsee Kuusiluotoon, jossa hieno, laidunnettu kallioketo ja kesällä lampaita.

Lähellä Toukolan rantapuistoa on myös upea Annalan huvilan alue. Alueella on hienoja tammimetsiä, vanhaa huvilapuutarhaa ja vanhojen tammien alla on niittyjä. Huvilapuutarhassa on vanha arvokas narsissiniitty – hieno kohde keväällä, kun narsissit kukkivat hedelmäpuiden alla. Vanhakaupunki on vanhinta Helsinkiä, ja historiaa voi aistia esimerkiksi Kellomäellä ja Kustaa Vaasanpuistossa. Kellomäki hieno korkea kallio, josta upea näköala Vanhankaupunginlahdelle ja paljon niittymäisiä alueita.

REITTI 2. Herttoniemen ja Kulosaaren kierros.
Herttoniemen Tuulimyllykallio, Kipparvuori, Itäväylän varsi, Svinhufvudin puisto ja takaisin (4,8 km)

Klikkaa kartaa suurentaaksesi sitä.

OmaStadi-kohde: Itäväylän liikenteen suojaviheralueet Kulosaaren ja Herttoniemen alueella ovat Itäväylältä tulevan melun ja kadun läheisyyden vuoksi vähäisellä virkistyskäytöllä, mutta näkyvillä paikoilla. Kipparlahdensilmukan tien viereinen alue on ollut aikoinaan Kulosaaren kartanoon kuuluvaa niittyä, laidunta tai peltoa. Tämän tyyppisissä kohteissa suojaviheralueiden nurmikoiden muuttaminen niityiksi voikin tuoda esiin vanhoja niittykasveja maaperän siemenpankista.

OmaStadi-kohde: Svinhufvudin puistossa Kulosaaressa niityn annettiin kasvaa rinteeseen. Jyrkkä rinne oli nurmikkona hankalasti käytettävissä, mutta niityn paikaksi se sopi hyvin. Haastavassa paikassa niityn etu nurmikkoon verrattuna on myös sen huomattavasti vähäisemmät hoitotyöt. Muu kohde: lähellä kaakkoisia ja itäisiä niittykohteita on hieno näköalakallio Kipparvuori, jossa on myös vanha arvoniitty. Kyseessä on kasvistoltaan arvokas kallioketokohde, jossa on jäänteitä vanhasta asutuksesta ja hienot näkymät Kulosaaren, Tullisaaren kartanopuistoon ja merelle.

Herttoniemen kartanonpuisto on mielenkintoinen alue. Puistoon kuuluu arvoniitty Tuulimyllykallio, Linnanrakentajantien varrella, kartanopuiston läntisen sisääntuloalueen pohjoispuolella. Tuulimyllykallion arvoniitty on osa kartanopuiston kokonaisuutta, arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde. Alue sisältää useantyyppisiä niittyjä, kuivista kosteimpiin ja harvinaista kasvilajistoa.

REITTI 3. Läntinen kierros.
Sibeliuksen puisto, Sibeliuksen puiston arvoniitty, Talin kartanopuisto ja takaisin (12 km)

Klikkaa kartaa suurentaaksesi sitä.

OmaStadi-kohde: Sibeliuksen puistosta Töölöstä löytyy vanhojen huviloiden pihapiirien niittyjä ja luonnon kallioketoja. Kalliokedot ovat arvoniittykohteita, joita vaalimalla ylläpidetään paitsi luonnon monimuotoisuutta, myös kulttuuriperintöä. Arvoniittyjen lisäksi osa puiston nurmikoista annetaan kasvaa niittymäisinä, ja puistoon perustetaan uusi kukkaniitty puiston peruskorjauksen yhteydessä. Puistosta löytyy myös viljelylaatikoita kaupunkiviljelijöiden tarpeisiin. OmaStadi-hankkeessa osa puiston nurmikoista jätettiin kehittymään niittymäiseksi.Muut kohteet: Sibeliuksen puistossa kaksi muuta arvoniittyä, jossa on monipuolista kukkivaa kallioketokasvistoa.

OmaStadi-kohde: Munkinpuistossa Munkkiniemessä märkä nurmikkoalue kuivui hitaasti sateiden jälkeen, eikä siten ollut toimiva virkistyskäyttöön. Kun nurmikkoa on nyt OmaStadi-hankkeessa alettu hoitaa niittynä, voi siihen kehittyä ajan kuluessa lajirikas kosteikko tai kostea niitty. Munkinpuiston keskellä oleva suuri niittyalue on ollut puistossa jo aiemmin. Puiston niittyalueiden lisäksi puistossa on mielenkiintoisia reheviä lampia ja niiden reunamilla kosteita rantaniittykaistaleita ja rehevää lehtoa.

Muut kohteet: Talin kartanopuistossa on arvoniittykohteita, jotka ovat jäänteitä kartanon kukoistuksesta ja kartanon torpan pihapiiristä. Alueelta löytyy mm. upeita vanhoja tammia, niittykasvillisuutta ja vanhoja villiintyneitä perennoja. 

Sibeliuksen puistossa Mechelininkadun itäpuolella olevilla nurmikko-niityillä upeita sinililjaa kasvavia kevätkukkaniittyjä.

KOHTEITA REITTIEN ULKOPUOLELLA:

OmaStadi-kohde: Linnalahdenpuistosta Vartiokylästä löytyy runsaasti pölyttäjähyönteisiä houkuttelevia kukkakasveja, kuten keväällä kukkivia sipuleita, jyrkässä rinteessä viihtyviä niittykukkia ja kukkivia pihlajapuita. Muuttamalla osa puiston nurmikoista niityiksi haluttiin parantaa pölyttäjien elinolosuhteita.  Osa nurmikoista annetaan nyt muuntua niityiksi. Muut kohteet:  Lähellä Linnalahdenpuiston nurmikkoniittyjä sijaitsee merkittävä arvoniittyjen keskittymä. Alue on täynnä vanhoja muinaisjäännöksiä mm. linnoitteita ja peräti kolme upeaa arvoniittyä Uusillanpuiston perinneketo, Linnavuorenpuiston keto ja Kurkimoisionpuiston arvoniityt, joissa on kasvien lisäksi tavattu harvinaisia ja uhanalaisia hyönteisiä.

OmaStadi kohde: Maaherranpuistossa Viikissä on ollut pitkään vähällä käytöllä olevaa nurmikkoa. Osassa puistoa huonokuntoisen nurmikon tilalle perustettiin niitty muokkaamalla kasvualustaa ja kylvämällä niittykasvien siemeniä syksyllä 2020. Perustetun niityn kasvillisuus kehittyy vähitellen yksivuotisten kasvien korvautuessa monivuotisilla kukkivilla kasveilla. Niitty muuttuu merkittävästi erityisesti ensimmäisinä vuosina. Kuvassa niityn perustamissuunnitelma vuodelta 2021.

OmaStadi kohde: Savelan puistossa niitytettiin puiden alusia ja tulvavallina toimivaa kumparetta. Myös skeittipuiston läheinen kumpu saa muotoutua niittymäisemmäksi.

Muita kohteita: Maaherranpuiston lähellä on Viikin peltomaisemaan kuuluva, Hakalanniemessä sijaitseva Viikin latokartanon niitty. Alue kuuluu Uudenmaan perinnemaisekohteisiin ja on arvokas kasvillisuuskohde. Alueella on merenrantaniittyä ja pohjoisosassa hakamaata, jota laiduntavat Viikin koetilan lehmät.

Läheisellä kalliolla sijaitsee arvoniitty, Bäcksin torpan niitty. Paikalla sijainnut aikoinaan torppa ja alueella edelleen vanhan laidunmaiseman tuntua. Aluetta hoidetaan niittämällä.

Ulkoilutien varrella, näiden kahden edellä mainitun kohteen välissä, sijaitsee lintujenkatselulava, josta hienot näkymät Viikki-Vanhankaupunginlahdelle. Lavan edustalla olevaa ruovikkoista Purolahden rantaniittyä hoidetaan ruovikkoa laiduntamalla tai niittämällä. Viikki-Vanhankaupunginlahti on Natura 2000-aluetta ja suurimmaksi osaksi rauhoitettu luonnonsuojelualueena.

OmaStadi-kohde: Siltamäen aluepuisto Siltamäessä on hyvä esimerkki monipuolisesta puistosta. Puista, pensaista, niityistä ja nurmikoista muodostuva viheralue on monimuotoinen ja monihyötyinen ympäristö. Puistossa muutettiin puuryhmien alla kasvavat huonokuntoiset nurmikkoalueet sekä metsäsaarekkeiden viereiset reunat niityiksi.

Siltamäen aluepuistossa useita OmaStadi-nurmikkokohteita. Useimmat näistä ovat puuryhmien alla kasvavia nurmialueita sekä alueen ojanvarren tulvaniittyalueita. Siltamäen aluepuisto rajautuu Keravanjokeen, jonka varrella hienoja joenvarren rantaniittyjä: reheviä ja monilajisia. Joenvarressa on kaksi arvokasta kasvisto- ja kasvillisuuskohdetta, joista toinen Keravanjoen poukama, joka on tulvaniittyä. Puiston pohjoisreunan ulkoilupoluilta on hyvät näkymät Kirkonkylänkoskelle, joka kuuluu Helsingin pitäjän kirkonkylän valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Joenvarren ulkoilupolun varrella useita, maisemaniittyinä hoidettuja niittyalueita.

OmaStadi-kohde: Porolahdenpuisto Roihuvuoressa on laaja puistoalue, jossa maisemaan saatiin vaihtelua korvaamalla osa nurmikoista niityillä. Puistossa nurmikolla kukki jo ennestään muun muassa mukulaleinikki, ja niityttämällä lisättiin erilaisten kukkivien kasvien määrää. Alueella on puuryhmiä, joiden alla nurmikko kasvoi huonosti. Intensiivisen nurmikon leikkuun lopettaminen puiden ympäriltä paitsi suojaa puiden juuria ja runkoa, myös vähentää laajan viheralueen leikkaamiseen kuluvaa aikaa.  Porolahdenpuiston OmaStadi-niittyjen nurmikot, jotka muutettiin niityiksi 2020.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml