Vastuullinen merenkulku

Yhteistyöllä kohti pienempiä ravinnepäästöjä Itämereen

Merenkulusta aiheutuvalla ravinnekuormituksella on vaikutusta Itämeren elämään. Merenpohjan happikato ja laajojen levälauttojen syntyminen sekä lajien väheneminen ovat muutamia ravinnepäästöjen seurauksista. Baltic Sea Action Groupin käynnistämän Vastuullinen merenkulku -hankkeen tavoitteena on kasvattaa satamiin purettujen jätteiden määrää vapaaehtoisten tekojen avulla.

Vastuulliset merenkulun toimijat, mm Suomen, Ruotsin ja Viron välillä liikennöivät autolautat sekä reittiliikenteessä toimivat rahtialukset, jättävät jo nyt kaiken jätteen maihin. Itämerellä liikennöi päivittäin kuitenkin noin 2 000 alusta, joista 95 % on rahtialuksia. Näillä aluksilla työskentelee arviolta 25 000 henkilöä. Alusten harmaa vesi, käsitelty käymälävesi ja ruokajäte, jotka sisältävät bakteereja ja mikromuoveja, voidaan laillisesti purkaa Itämereen.

Hankkeessa kehitetään keinoja meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomen satamiin suuntaaville aluksille esimerkiksi levitetään tietoa Itämerellä käytössä olevasta No Special Fee -järjestelmästä, joka kannustaa purkamaan jätteet satamiin sekä kerrotaan Itämeren erikoispiirteistä muihin meriin verrattuna. Paremman hankinnan, suunnittelun ja käsittelyn kautta hankkeessa ohjataan myös ruokajätteen vähentämiseen.

Hankkeen ytimessä on rakentava yhteistyö alan toimijoiden kesken. Yhteistyötä tehdään meriklusterin yritysten ja etujärjestöjen sekä viranomaisten ja tutkijoiden kanssa. Hankkeessa tehdään myös tutkimus- ja selvitystyötä, joka antaa lisätietoa meriliikenteen ympäristövaikutuksista.

Tutustu Baltic Sea Waste Fee -infoon

 

More Information, Less Discharges = MILD 

NEFCO:n rahoittama MILD-hanke antaa BSAG:lle mahdollisuuden skaalata laivojen tietopaketti koko Itämeren alueelle. Myönteiset kokemukset Suomen pilottihankkeesta antavat hyvät mallin myös muihin maihin. Hanke toteuttaa tiedotuskampanjan yhdessä paikallisten satamien ja laivameklareiden kanssa. Tiedon lisääminen vähentää päästöjä Itämereen (More Information, Less Discharges = MILD). Tavoite saavutetaan tiiviillä yhteistyöllä satamien, laivameklareiden ja viranomaisten kanssa. BSAG toimii yhteensaattajana ja koordinaattorina, jotta tieto saavuttaa laivat. 

 

Lue vastuullisen merenkulun uutisia >>

Katso BSAG perustajajäsenen Ilkka Herlinin mietteitä meriliikenteestä:

 

BSAG:n vetämä vastuullisen meriliikenteen hanke ”Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä” on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.


MILD-projektia rahoittaa the Baltic Sea Action Plan Fund, Itämeren suojelun toimintaohjelman rahasto. Ruotsin ja Suomen hallitusten rahoittamaa BSAP-rahastoa hallinnoivat Nefco ja Pohjoismainen investointipankki. Lue lisää osoitteesta  nefco.int/bsap

 

KYSY LISÄÄ

Elisa Mikkolainen

+358 40 660 1829 elisa.mikkolainen@bsag.fi

Lahjoita