Arkisto

kesäkuu 2018

Uutiset 28.06.2018

Raudanluja työpari valittu BSAG:n johtoon!

Baltic Sea Action Groupin asiamiehenä viimeiset kymmenen vuotta toimineen Mathias Bergmanin  seuraajiksi on valittu Johan Schmidt sekä Laura Höijer. Maaliskuussa käynnistynyt haku tuotti n. 40 erittäin korkeatasoista hakemusta. Pitkän prosessin päätteeksi säätiön hallitus päätyi harvinaislaatuiseen ratkaisuun valitessaan yhden asiamiehen sijasta toisiaan täydentävän työparin. ”Yhden sijasta kahden hakijan valinta on poikkeuksellista, mutta… Read More

Uutiset 21.06.2018

Uusimmat Itämeri-sitoumukset koottu raportiksi

BSAG:n uusin sitoumusraportti on julkaistu. Raporttiin on koottu kaikki Itämeri-sitoumukset, jotka on tehty vuoden 2015 tammikuusta vuoden 2018 tammikuuhun. Yhteensä raportti kattaa 30 sitoumusta. Raportissa tarkastellaan sitoumuksen tehneitä organisaatioita, sekä sitoumusten painopisteitä. Lopuksi arvioidaan mahdollisia nousevia trendejä tulevissa sitoumuksissa. Valtaosa sitoumuksista on yksityiseltä sektorilta, mutta myös julkinen sektori on tehnyt… Read More

Uutiset 20.06.2018

ESPC3:n menestys vahvisti Suomen etunojaa ravinteiden kierrätyksen mallimaana

Euroopan merkittävin fosforin kestävää käyttöä, kierrätettävyyttä ja riittävyyttä käsittelevä konferenssi European Sustainable Phosphorus Conference, ESPC3, pidettiin 11.-13.6. Helsingissä BSAG:n ja European Sustainable Phosphorus Platformin ESPP:n järjestämänä. Konferenssi oli merkittävästi laajempi kuin edelliset kaksi ESPC:tä ja keräsi nyt yhteen 300 asiantuntijaa 30 maasta. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä konferenssin laajenemisesta kattamaan koko… Read More

Uutiset 18.06.2018

Vesilaitosyhdistyksen uutena sitoumuksena hulevesikampanja kiinteistöjen omistajille.

Vesilaitosyhdistyksen (VVY) uudessa Itämeri-sitoumuksessa vesihuoltolaitokset kampanjoivat yhdessä kohentaakseen kiinteistön omistajien tietoisuutta hulevesistä ja kiinteistöillä tehtävien toimenpiteiden merkityksestä ympäristölle. VVY:n Selvitä vastuu -kampanja Kiinteistöjen vaikutus hulevesien määrään ja laatuun on merkittävä monissa kaupungeissa. Rankkasateiden aiheuttama hetkellinen virtaamapiikki aiheuttaa suuren ongelman hulevesijärjestelmälle ja sekaviemäriverkostoille. Viivyttämällä sateen aiheuttamia hulevesiä kiinteistöissä vesi valuisi pidemmän… Read More

Uutiset 12.06.2018

Lucrativon sitoumus keskittyy Itämeren rehevöitymistä vähentävien toimenpiteiden tukemiseen

Lucrativo tuottaa yritysvastuun sekä kestävän tuotemuotoilun ja konseptoinnin palveluita. Yrityksen tavoitteena on olla osa kansainvälistä yhteistyöverkostoa kestävien ratkaisujen luomiseksi, sekä edistää vastuullisen yhteiskunnan kehitystä. Sitoumuksen keskiössä on tukea toimenpiteitä, jotka vähentävät ravinnevalumia Itämereen koko ruokaketjussa, sekä mahdollistavat uusia innovaatioita sedimenttien puhdistamiseen. Yritys pyrkii sitoumuksessaan edesauttamaan edellä mainittuja tavoitteita tekemällä… Read More

Uutiset 11.06.2018

Suomella on paalupaikka fosforin ja ravinteiden kierrätyskilpailussa

Euroopan merkittävin fosforin kestävää käyttöä, kierrätettävyyttä ja riittävyyttä käsittelevä konferenssi European Sustainable Phosphorus Conference, ESPC3, pyörähtää tänään käyntiin Helsingissä. Tapahtuman tavoitteena on jakaa tietoa niin tutkimuksesta kuin teknisistä ja käytännön innovaatioista ja vahvistaa yhteistä näkemystä fosforin ja ravinteiden kestävästä käytöstä. Suomi on sitoutunut tähtäämään ravinnekierrätyksen mallimaaksi ja on siksi… Read More

Uutiset 08.06.2018

Järki Lannoite -hankkeen loppuraportti julkaistu

Huhtikuussa päätökseen saatettu Järki Lannoite -hanke keskittyi kierrätyslannoitteisiin. Vuonna 2015 käynnistyneessä hankkeessa kartoitettiin ravinnekierrätyksen tilannetta USA:ssa ja EU:ssa, sekä erikseen Suomessa. Lisäksi hankkeessa laadittiin orgaanisten lannoitteiden käyttöön liittyvää oppimateriaalia opetuslaitoksille, ja järjestettiin kestävään maatalouteen liittyviä viljelijätilaisuuksia. Hankkeessa BSAG:n partnerina toimi Livia Ammattiopisto. Nyt julkaistussa loppuraportissa tarkastellaan hankkeen etenemistä sekä tuloksia. Read More

Uutiset 04.06.2018

RaKi-ekosysteemiläisten Ranskan matka vahvisti uskoa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuuksiin

BSAG:n RaKi-ekosysteemiläiset toteuttivat huhtikuun puolivälissä opintomatkan Ranskan Bretagneen, Cooperlen siantuotanto-osuuskunnan tilalle. Cooperlen sikatilat ovat levittäytyneet pitkin Länsi-Ranskaa, mutta 65 prosenttia niistä sijaitsee Bretagnen alueella. Tihein keskittymä, ja RaKi-ekosysteemiläisten vierailukohde, on Lamballen kylässä sijaitseva tuotantolaitos. Sinne on keskittynyt peräti 35 prosenttia koko Cooperlen tuotannosta. Mitä enemmän kotieläintuotantoa, sitä enemmän kertyy lantaa. Read More

Uutiset 04.06.2018

Kiertääkö hyvä kauttasi? BSAG mukana kotitalouksille suunnatussa ravinnekierrätyskampanjassa

Mitä tavallinen kuluttaja voi tehdä vesistöjen rehevöitymisongelman ratkaisemiseksi? Kiertääkö hyvä kauttasi -kampanja kertoo, miten jokapäiväisillä arjen toimilla voi vähentää ravinnehukkaa ja edistää yhteiskunnan omavaraisuutta. Fosfori ja typpi ovat ruuan tuotannon kannalta välttämättömiä aineita, mutta väärään paikkaan joutuessaan ne aiheuttavat mittavia ongelmia. Itämeri on laajalla valuma-alueellaan harjoitetun teollisuuden ja maanviljelyn sekä… Read More

toukokuu 2018

Uutiset 28.05.2018

Jokainen roska on liikaa: Koululaiset intohimolla Itämeren asialla

Intohimona Itämeri -projekti keräsi lähes viisisataa neljäsluokkalaista kuudelle varsinaissuomalaiselle rannalle toukokuisena perjantaina. Airiston nuorkauppakamari starttasi homman yhdessä BSAG:n kanssa jo kuusi vuotta sitten, kun suomalaiset nuorkauppakamarit lähtivät toteuttamaan projekteja ja tempauksia Itämeren hyväksi. Yhtenä käynnistysmoottorina oli BSAG:n senior adviser ja nuorkauppakamarin JC – senaattori Mikael Aminoff, joka iloitsee siitä, että… Read More

Uutiset 25.05.2018

Selvitys Itämeren sisäisistä ravinnevarastoista valmistunut

Itämeren pohjan sedimentteihin on vuosisatojen ajan varastoitunut runsaasti maalta kulkeutuneita ravinteita, etenkin fosforia. Hapettomissa olosuhteissa fosfori vapautuu sedimenteistä ja ruokkii rehevöitymistä, mikä puolestaan huonontaa pohjien happitilannetta entisestään. Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa pyritään Itämeren hyvän tilan saavuttamiseen vuoteen 2020 mennessä, ja rehevöitymisen hillitseminen on ensisijaisen tärkeää tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Maalta tulevaan… Read More

Blogi 15.05.2018

Hiiltä sitomaan

Teksti julkaistu kolumnina Käytännön Maamiehen numerossa 5/2018. Aikamme suuri kysymys on ilmastonmuutos. Yhdessä väestönkasvun ja kuudennen sukupuuttoaallon kanssa se uhkaa tehdä nykyisenkaltaisen elämänmenon mahdottomaksi. Suuret ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun aiheuttamat väestönliikkeet ovat jo alkaneet. Luulisi että nämä asiat ovat niin tunnettuja, että keskityttäisiin tosissaan näiden kaikkia koskevien ongelmien ratkaisuun. Esimerkiksi Syyrian… Read More

huhtikuu 2018

Uutiset 26.04.2018

Paneelikeskustelu ravinteiden kierrätyksestä ja Itämerestä

Maanantaina 23.4. Allas Sea Poolin Itämerikeskuksessa keskusteltiin Itämeren rehevöitymisestä, ravinteiden kierrätyksestä, sekä tavallisten kuluttajien roolista rehevöitymisongelman ratkaisemisessa. Asiantuntijapaneeliin kuuluivat BSAG:n Mathias Bergman, Luonnonvarakeskuksen Juha-Matti Katajajuuri ja Mikko Rahtola, sekä Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden Hanna Tukiainen. Keskustelua moderoi Sitran Anu Mänty. Anu Mänty moderoi Juha-Matti Katajajuuren, Mathias Bergmanin, Mikko Rahtolan ja Hanna… Read More

Blogi 18.04.2018

"Paskapuheelle" on tarvetta jatkossakin

Teksti julkaistu yliönä Maaseudun Tulevaisuuden mielipidesivulla 13.4.2018. Fosfori on EU:ssa listattu kriittiseksi raaka-aineeksi, sillä EU:n alueella on hyvin rajallisesti louhittavaa fosforia. Pääosa käytettävästä neitseellisestä fosforilannoitteesta on tuontitavaraa. Tuonnissa piilee kaksi merkittävää ongelmaa.  Ensinnäkin maapallon tunnetuista fosforivaroista suurin osa sijaitsee Marokossa alueilla, joita ei voi pitää kovin turvallisina tai vakaina. Toinen… Read More

Uutiset 17.04.2018

Eurooppalaiset ratkaisut fosforin kestävään käyttöön esillä Helsingissä European Sustainable Phosphorus Conference, ESPC3, järjestetään Helsingissä 11.-13. kesäkuuta. ESPC3 on Euroopan merkittävin fosforin kestävää käyttöä, kierrätettävyyttä ja riittävyyttä käsittelevä konferenssi. Fosfori on ruoantuotannolle elintärkeä ravinne, mutta samalla rajallinen luonnonvara, jota ei voi keinotekoisesti tuottaa. EU-maat ovat erittäin riippuvaisia fosforin tuonnista EU:n ulkopuolelta… Read More

Uutiset 03.04.2018

BSAG:n MädKom-päivässä hiottiin ideoita biomassojen parempaan käsittelyyn

BSAG:n RaKi-ekosysteemi järjesti 21.3 Helsingissä Mädätykseen ja kompostointiin keskittyvän MädKom- päivän, jonka tarkoituksena oli löytää parempia ratkaisuja biomassojen käsittelyyn ravinteiden kierrätykseen. Päivä on osa BSAG:n RaKi-ekosysteemiä, joka auttaa verkoston jäseniä ja luo yhteisin toimin kestäviä ja kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja ravinteiden kierrätyksen ympärille. RaKi-ekosysteemin yhtenä tavoitteena on saada mädätyksestä ja kompostoinnista… Read More

maaliskuu 2018

Uutiset 26.03.2018

BSAG-SÄÄTIÖ HAKEE ASIAMIESTÄ

Elävä Itämeri säätiö, joka tunnetaan nimellä Baltic Sea Action Group (BSAG), on tehokas ja ratkaisukeskeinen toimija. Orkesteroimme isoja kokonaisuuksia sekä käynnistämme ja/tai nopeutamme Itämerelle projekteja, joiden vaikuttavuus on suuri. Perustamme toimintamme laajaan yhteistyöhön ja vaikutamme niin päättäjien keskuudessa kuin kenttätasollakin. Emme pelkää ajatella isosti tai uudella tavalla. Säätiön toimintaa ohjaa… Read More

Uutiset 08.03.2018

Fazer uusii Itämeri-sitoumuksensa

Fazer on tehnyt Baltic Sea Action Groupille uuden viisivuotisen Itämeri-sitoumuksen. Uuden sitoumuksen neljä osa-aluetta ovat kiertotalous, kestävä viljanviljely, vesivastuullisuus ja valikoiman kehittäminen. Tavoitteena on kehittää tuotantoa, toimintatapoja ja tarjoomaa Itämeren ekologista tilaa edistävällä tavalla. Sitoumus on jaettu välitavoitteisiin, jotka toimivat myös tarkistuspisteinä sitoumuksen edistymiselle. Kiertotaloutta edistääkseen Fazer pyrkii mahdollistamaan turvallisen… Read More

Uutiset 06.03.2018

Uusi raportti ravinteiden kierrätyksestä Yhdysvalloissa

Järki Lannoite -hankkeen tuottama raportti Ravinnekierrätyksen kiemuroita Yhdysvalloissa kertoo siitä, missä valtamerten takana kierrätyskuvioissa mennään. Monet haasteet ovat yhteisiä EU:n kanssa, mutta ratkaisuissa on selviä eroja. Tilakoot kasvavat kovaa vauhtia samalla, kun tuotanto keskittyy. Lantaa syntyy alueittain huikeat määrät, kun taas toisaalla sen sisältämistä ravinteista olisi kysyntää kauempanakin. Kuljetus ja… Read More

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
LAHJOITA