Siirry pääsisältöön

BSAG on julkaissut uudistavan viljelyn kriteerit

Uutinen Carbon Action Uudistava maatalous

Kriteerit auttavat viljelijöitä ja ruokaketjun yrityksiä seuraamaan viljelyn kehittymistä maan kasvukuntoa parantavaksi ja hiiltä sitovaksi.

Uudistavan viljelyn kriteerit ovat vastauksemme ruokaketjun yritysten ja viljelijöiden tarpeeseen. Carbon Action -alustalla he ovat tuoneet esille, että kehitystyön on oltava kaikkialla samansuuntaista ja tavoiteltavan tason yhteinen. Tähän saakka uudistavasta viljelystä on puuttunut selkeä kehityspolku ja edistymistä osoittavat etapit.

Kriteerit ja oppimispolku

Olemme luoneet uudistavan viljelyn kriteerit yhteistyössä Carbon Action -alustan yritysten, tutkijoiden ja viljelijöiden kanssa. Kriteereitä on kahdeksan. Ne nojaavat viljelijän jatkuvaan oppimiseen ja uudistavan viljelyn perusperiaatteisiin.

Kriteerit koskevat tilan osaamisen kehittämistä, peltomaan kasvukuntoa, luonnon monimuotoisuutta, viljelykiertoa, kasvipeitteisyyttä, maan muokkausta sekä ravinteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä.

Viljelijän oppimispolku kulkee kolmen etapin kautta: sitoutunut, aktiivinen ja edistynyt.

Sitoutunut viljelijä kartuttaa tietoaan esimerkiksi käymällä Uudistavan viljelyn e-opiston ja laatii suunnitelman uudistavan viljelyn toimenpiteiden toteuttamiselle.

Aktiivinen viljelijä täyttää uudistavan viljelyn yleiset kriteerit ainakin osalla lohkoistaan ja seuraa suunnitelmassaan asettamiensa tavoitteiden toteutumista.

Edistynyt viljelijä täyttää uudistavan viljelyn yleiset kriteerit koko tilallaan, seuraa aktiivisesti toimenpiteidensä vaikutusta maan kasvukuntoon ja toimii yhteisönsä moottorina kannustamalla muita, jakamalla tietoa ja edistämällä uudistavaa viljelyä omassa verkostossaan.

Esimerkki kriteerien soveltamisesta

Yleisten kriteerien lisäksi olemme tuottaneet yksityiskohtaisemman esimerkin kriteerien soveltamisesta viljanviljelyyn. Kriteerit tulee aina täsmentää eri tuotantosuuntia ja maantieteellisiä alueita varten ja tuemme ruokaketjun yrityksiä omien uudistavan viljelyn kriteerien asettamisessa. Uudistavalle viljelylle ei ole sertifikaattia.

OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml