Anne Antman

Projektipäällikkö, kestävä maatalous / Projektchef, hållbart jordbruk

Anne Antman toimii Carbon Action Svenskfinland -hankkeen projektipäällikkönä. Anne on kotoisin pieneltä maatilalta Itä-Uudeltamaalta. Hän valmistui Helsingin yliopistosta maisteriksi ympäristönsuojelutiede pääaineena, sivuaineena hän luki kasvinviljelytiedettä. Työuransa hän on luonut kestävän maatalouden ja ympäristökysymysten parissa muun muassa maataloushallinnossa sekä ympäristöjärjestössä.

”Carbon Action Svenskfinland -hanke mahdollistaa uusimman tieteellisen tiedon viemistä käytännön viljelyn tasolle. Haluan tehdä yhteistyötä viljelijöiden kanssa sen eteen, että monihyötyiset maatalouskäytännöt, jotka sekä edistävät ilmaston- ja ympäristönsuojelua että hyödyttävät maataloustuotantoa, tulisivat itsestään selväksi osaksi maatilojen jokapäiväistä työtä.”

Längre på svenska:

Anne Antman fungerar sedan april 2020 som projektchef för Carbon Action Svenskfinland. Inom ramen för det här projektet ordnar Anne bl.a. seminarier, webbinarier och fältdagar för jordbrukare runt om i Svenskfinland.

Sin uppväxttid tillbringade Anne på en liten bondgård på en ö i Borgå. Då lärde hon sig inte bara att plocka ägg och köra traktor, utan också att älska de vackra ängsblommorna på åkerrenen och de glittrande vattnen runt ön.  Med åren förstod hon att de sistnämnda inte mår så bra och sen dess har Anne haft ett brinnande intresse för ett hållbart jordbruk som producerar både näringsrik mat och en jordbruksmiljö med rik biologisk mångfald.

”Jag är övertygad om att ett hållbart jordbruk och arbetet för en välmående planet bör gå hand i hand. Alla människor behöver näringsrik mat och jordbruket är grunden för våra samhällen. Jordbruket i sin tur är beroende av rent vatten, en välmående odlingsjord och ett gynnsamt klimat.”

Anne studerade miljövårdsvetenskap och växtodlingslära vid Helsingfors universitet. I arbetslivet har Anne haft förmånen att på olika sätt få främja ett hållbart jordbruk och en god miljövård. Hon har jobbat inom jordbruksförvaltningen med arbetsuppgifter relaterade till jordbruksstödens miljövillkor och senast jobbade hon vid en miljöorganisation.

”När jag hörde att Carbon Action ska genomföras i Svenskfinland blev jag mycket entusiastisk. En viktig målsättning för projektet är att stödja jordbrukare att fungera som en lösning när det gäller klimatfrågan. Dessutom finns det en strävan efter att integrera miljöåtgärderna i det praktiska jordbruket på ett sätt som är till fördel för både matproduktionen och miljön. Jag tror på att det är den rätta vägen framåt. Jag ser fram emot att samarbeta med jordbrukare inom ramen för projektet Carbon Action Svenskfinland.”

 

ARBETSLIVSERFARENHET

2020                    BSAG, projektchef för Carbon Action Svenskfinland

2013–2020         Natur och Miljö r.f., miljövårdschef

2010–2012          Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, inspektör

2007–2010         Landsbygdsverket Mavi, överinspektör

2005–2007        Jord- och skogsbruksministeriet, överinspektör

2005                    Nylands miljöcentral, praktikant

1998–2007         Ansvarade för en del av det praktiska arbetet på familjegården

 

UTBILDNING

2005                    Agronomie- och Forstmagister, Helsingfors universitet.

Huvudämne: miljövårdsvetenskap.

Biämnen: växtodlingslära (grund- och ämnesstudier), miljöfostran (grundstudier) och socialpsykologi (grundstudier).

Donate

Eläköön Itämeri!

Anna joululahjaksi elämää Itämerelle.

Lahjoita

You have Successfully Subscribed!