Eija Hagelberg

Projektijohtaja, kestävä maatalous

Eija Hagelberg on ollut BSAG:ssa vuodesta 2009 alkaen, alkuvuodet JÄRKI-hankkeen projektipäällikkönä ja viime vuodet kestävän maatalouden projektijohtajana. Tällä hetkellä työaika kuluu enimmäkseen Carbon Action -alustan viljelijäyhteistyössä ja tutkimusyhteistyössä sekä maataloustiimin vetäjänä.

”Kestävä maatalous -termistä olemme menossa askeleen eteenpäin: nykyään puhumme yhä enemmän regeneratiivisesta eli uudistavasta maataloudesta, jossa pyritään parantamaan maatalousekosysteemejä entistä toimivammiksi. Kestävä maaperän hoito on sen ydinasia. Koen tämän työn erittäin mielekkääksi, koska siitä hyötyvät niin ympäristö kuin viljelijät.

Eija on aktiivinen verkostoituja ja pitää eri tahojen yhteensaattamisesta. Hän pyrkii vaikuttamaan maatalouspolitiikkaan mm. CAP-valmisteluissa ja tekee myös kansainvälistä yhteistyötä. Kaikkein mielekkäintä on aina kuitenkin työ suoraan viljelijöiden kanssa. Eija on kestävän ruoantuotannon suuri kannattaja ja wanna-be viljelijä.

Kestävä maatalous tarkoittaa ekologisesti, ekonomisesti ja sosiaalisesti kestävää ruuantuotantoa. Vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä tulee voida integroida mielekkäästi maatilojen perustoimintaan eli ruuantuotantoon. Ne eivät voi olla siitä irrallisia asioita. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että niiden yhdistäminen on viljelijöille mahdollisimman helppoa.

Helsingin yliopistosta valmistuneen Eijan pääaine oli luonnonmaantiede. Tällä hetkellä Eija on kirjoilla Helsingin yliopistossa jatko-opiskelijana agroekologian ryhmässä, mutta tohtoriopinnot eivät kokopäivätyön takia ota edistyäkseen. Väitöskirjassa on tarkoitus selvittää viljelijöiden motivaatiota ja tiedonhankintaa kestävästä maaperän hoidosta.

Vapaa-aika kuluu kesäkaudella hyötypuutarhassa ja kesälehmiä hoitaessa. Liikuntaa ja lukemista tulee harrastettua ympäri vuoden. Lempipaikkoihin Saaristomerelle ja Lappiin olisi mukavaa ehtiä useammin.

TYÖTAUSTA:

2009- BSAG: projektipäällikkö ja projektijohtaja

2008: Tmi Eija Hagelberg: konsulttiselvityksiä ja viljelijäneuvontaa,  Suomusjärven kunta: Aneriojärven luontopolku -Leader-hankkeen projektikoordinaattori

2005-2007: Lounais-Suomen ympäristökeskus: Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa -Interreg-hankkeen koordinaattori

2003-2005: Salon kaupunki: ympäristösuunnittelija kahdessa Life -hankkeessa

2000-2002: Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri: projektipäällikkö perinnemaisemien hoitohankkeessa

1995-1999: Turun maakuntamuseo: maisemahistorian tutkija

KOULUTUS:

1999: Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto. Pääaine luonnonmaantiede, sivuaineina ekologinen kasvitiede, maisema-arkkitehtuuri ja ympäristötiede, myös kehitysmaaopintoja.

LUOTTAMUSTOIMIA:

Perinnemaisemayhdistys ry:n hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja

Donate