Elisa Vainio

Projektipäällikkö, uudistava maatalous, kansainvälinen maaperäyhteistyö

Elisa toimii projektipäällikkönä uudistavan maatalouden ja kansainvälisen maaperäyhteistyön parissa FIN SOIL ACTION -hankkeessa. Hankeen tavoitteena on vahvistaa suomalaisen maaperäosaamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, alan osaajien verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä yhteistyötä keskeisten kansainvälisten verkostojen kanssa.

”Maaperä on valtavan suuri ja tärkeä asia vesistöjen, luonnon monimuotoisuuden, ruoantuotannon, ja ilmastokriisin kannalta. Suurin osa ihmiskunnan toiminnasta tapahtuu maaperän päällä, joten ei ole lainkaan yhdentekevää millaisessa kunnossa maaperä on, ja toisaalta toimillamme on siihen suuri vaikutus. Pinnan alla meiltä näkymättömissä olevat tapahtumat kuitenkin helposti unohtuvat.”

Aiemmin Elisa on työskennellyt Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksessa tutkijana. Hän väitteli tohtoriksi ympäristötieteiltä 2019 aiheenaan mäntymetsän kasvillisuuden ja maaperän metaanipäästöt ja -kulutus. Tutkimustyönsä rinnalla Elisa toimi osa-aikaisesti ICOS-Suomen koordinaattorina. ICOS on Euroopan laajuinen kasvihuonekaasujen mittausasemaverkosto.

Tutkimustausta kasvihuonekaasujen parissa on tuonut monipuolista ymmärrystä hiilen kierrosta erilaisissa ekosysteemeissä, ja ympäristötieteellinen opintotausta auttaa sekä ymmärtämään monia eri näkökulmia ja hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia. Lisäksi Elisalla on tutkijapiireissä jo vahvat verkostot. Elisa ymmärtää tutkimusmaailmaa ja tutkimuksen luonnetta, ja uskoo osaavansa selittää sitä myös muille.

Elisa on ulospäinsuuntautunut ja optimistinen. Työn ulkopuolella ulkoilu ja luonnon päivittäinen ihmettely saavat ajan kulumaan välillä liiankin nopeasti. Elisa liikkuu paljon pyörällä ja kiikarit kulkevat tuoreella lintuharrastajalla aina mukana.

Donate