Irina Niinivaara

Irina on innostunut ja rakentava yritysvastuun osaaja, jolle hyvän vuorovaikutuksen luominen on yhteistyön lähtökohta. Irina on toiminut isojen organisaatioiden vastuullisuustehtävissä ja tukenut lukuisia pieniä ja keskikokoisia yrityksiä tavoitteellisessa ympäristöjohtamisessa. Vastuullisuuden merkitys on vuosien aikana kasvanut velvoitteiden hoitamisesta strategiseksi tavoitteeksi, liiketoiminnan edellytykseksi ja jopa sen tarkoitukseksi. Vastuullisuus ei enää paina vaan kantaa, luo uutta ja vie eteenpäin. 

”Tällä hetkellä monet yritykset ovat edelläkävijöitä kestävyysmurroksessa. On inspiroivaa päästä mukaan mahdollistamaan ja vauhdittamaan systeemistä muutosta, kuten uudistavaa viljelyä ja kiertotaloutta. Työssämme BSAG:lla parasta on yhteensaattajan ja aloitteentekijän rooli. Yhteistyö on voimaa ja juuri laajassa yhteistyössä syntyy tieto, taito ja tahto kestävän muutoksen tekemiseen.” 

Irina vastaa säätiön yritysyhteistyön koordinoinnista, kehittämisestä ja skaalaamisesta yhdessä toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidtin kanssa sekä käytännönläheisestä yhteistyöstä yrityskumppanien kanssa. 

”Meidän ja yritysten yhteistyö on erityisen vilkasta ja vaikuttavaa ruuantuotannon ja merenkulun ympärillä. Olemme kuitenkin avoimia yhteistyölle kaikkien sellaisten yritysten kanssa, joilla on suora tai epäsuora vaikutus Itämeren hyvinvointiin ja aito halu kehittää toimintaansa.” 

Vapaa-ajallaan Irina kuljeskelee rannoilla haaveksimassa sekä haastaa itseään uimaan luonnonvesissä vuoden ympäri. 

Työtausta

2021– Baltic Sea Action Group, yritysyhteistyöpäällikkö 

2013-2021 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, ympäristöasiantuntija: Ekokompassi 

2012-2013 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, ympäristöasiantuntija: päivittäistavarakauppa 

2008-2012 Inex Partners, ympäristöasiantuntija: hankinta ja logistiikka 

Koulutus

2003 Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu: kierrätystekniikka ja ympäristönsuojelutekniikka 

2021 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Koulutuskeskus Salpaus 

Donate