Carbon Action

Maaperästä ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Maaperässä on valtava potentiaali varastoida hiiltä, ja näin hillitä ilmastonmuutosta. Suomalainen Carbon Action -alustalla tutkitaan ja kehitetään keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi Carbon Action edistää ilmastonmuutosta hillitsevien ja maan kasvukuntoa parantavien viljelytoimenpiteiden käyttöönottoa. Carbon Actionissa tutkijat, viljelijät ja yritykset toimivat yhteistyössä hiiltä sitovan viljelyn edistämiseksi.

Hiilen varastoiminen ilmakehästä luonnon prosessien kautta maatalousmaahan on yksi tehokkaimmista ilmastoratkaisuista – ja on samalla monihyötyinen. Hiiliviljely lisää hiilen määrää maaperässä, mikä parantaa maan rakennetta ja pellon tuottavuutta. Samalla luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemin sietokyky lisääntyvät, ja maaperän kyky pidättää vettä, kiintoainesta ja ravinteita paranee. Itämeri hyötyy vähentyneistä ravinnepäästöistä ensimmäisenä, sillä Carbon Action -projekti toteutetaan Suomessa, Itämeren valuma-alueella.

Alla pääset tutustumaan Carbon Action -alustan hankkeisiin.

Lahjoita