MAANEUVO-valmennukset maan kasvukunnosta kiinnostuneille


Uutiset / 12.07.2019

Neuvojille valmennusta maaperän kasvukunnosta – hae mukaan!

Peltojen tuottavuus paranee ja viljely helpottuu, kun maan kasvukunnon ongelmat tunnistetaan ja korjataan – mutta työ on vaativaa ja pitkäjänteistä. Carbon Action -alustalla viljelijät, tutkijat ja neuvojat etsivät yhdessä keinoja tunnistaa ja parantaa maan kasvukuntoa ja multavuutta samalla kun edistetään ja tutkitaan hiilen varastoitumista maaperään.

Tule mukaan MAANEUVO-valmennukseen osallistumaan ja oppimaan miten hyödyntää kasvukunnon seurantamenetelmiä käytännön neuvontatyössä ja valita kullekin tilalle sopivimmat keinot kasvukunnon parantamiseen!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa järjestää maan kasvukunnon hoidon valmennuksen neuvojille osana MAANEUVO -hanketta, jota hallinnoi Baltic Sea Action Group (BSAG). Hankkeen koulutukset tuovat Carbon Action -alustan ja Ruralia-instituutin OSMO-hankkeen tuloksia maatalouden neuvojien käyttöön.

Tavoitteet: Valmentaa osallistujat maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi. Tarjota työkaluja tunnistaa maan kasvukunnon puutteita. Opastaa käyttämään uusimpia maan kasvukunnon hoidon suunnittelumalleja ja -työkaluja. Harjoittaa valitsemaan parhaat menetelmät erilaisille peltolohkoille ja eri tuotantosuunnille.

Valmennuksen toteutustapa ja laajuus: Kuusi verkkotyöpajaa ja kuusi pellonpiennarpäivää, verkkokeskustelut, osatehtävistä muodostuva kasvukunnon hoitosuunnitelma, itseopiskelua ohjatusti ja osoitetun materiaalin avulla, oman oppimisen arviointi.

Aika: 1.9.2019–31.12.2021, ensimmäinen verkkotyöpaja 16.9.2019 ja pellonpiennarpäivä 24.9.2019 sekä toinen verkkotyöpaja 5.11.2019.

Paikka: Verkko-oppimisympäristö, pellonpiennarpäivät eri puolilla Suomea, itseopiskelu

Kohderyhmä: Maan kasvukunnon hoidosta kiinnostuneet, nykyiset tai tulevat neuvontajärjestöissä toimivat neuvojat, yksityiset neuvojat ja Luomuliiton viljelijämentorit. Valtakunnalliseen valmennukseen valitaan 30 osanottajaa. Carbon Action pienryhmien neuvojat ovat etusijalla valinnassa.

Pääsisältönä maan kasvukunnon

  • seurantamenetelmät tilatasolla; fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen viljavuus
  • puutteiden tunnistaminen lohkokohtaisesti
  • nykytilan havaintojen tulkinta ja johtopäätelmät
  • parantamismenetelmien valinta
  • kehittymisen seuranta

Valmentajat: Tuomas Mattila (SYKE), Jukka Rajala (Ruralia-instituutti), ProAgrian asiantuntijoita ja viljelijöitä.

Hinta: Valmennus on maksuton, ateriat ja matkat omakustanteiset.

Hakeminen: viimeistään ma 19.8.2019 osoitteessa: http://bit.ly/Maaneuvovalmennus

Koulutukseen hyväksymisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään 30.8.2019.

Lisätietoja:  Jukka Rajala, jukka.rajala@helsinki.fi, puh. 044 303 2210

Järjestäjä: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen ympäristökeskus SYKEn ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa.

Valmennus on osa MAANEUVO -hanketta (eli ”Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla”), jota hallinnoi BSAG, ja jonka osatoteuttajia ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Suomen Ympäristökeskus ja ProAgria Etelä-Suomi. Hanketta rahoittaa Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja se toimii Carbon Action -alustalla.

Kestävän maaperänhoidon ja hiiliviljelyn keinoin voidaan saavuttaa monia hyötyjä samoilla toimenpiteillä: nostaa satotasoja, varastoida ilmakehän hiiltä maahan, vähentää ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia vesistöihin ja ehkäistä Itämeren ja muiden vesistöjen rehevöitymistä, sekä sopeuttaa viljelyä ilmastonmuutokseen.

Valmennuksen tarkempi kuvaus löytyy täältä.

LUE LISÄÄ UUTISIA

Lahjoita