Siirry pääsisältöön

Biocode kehittää hiilen varastoitumista huomioivaa laskuria

Käynnissä Tiedon lisääminen

BIOCODE SITOUMUS

Start up -yritys Biocode sitoutuu kehittämään verkkopalveluaan elintarvikkeiden hiilijalanjäljen laskemiseksi siten, että laskuri tunnistaa uudistavan viljelyn toimenpiteiden vaikutukset maaperän hiilensidontaan.

biocode logo

SITOUMUKSEN ANTAJA

Biocode

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2021

KESTO

20212023

Biocode Oy luo ja tarjoaa tieteeseen pohjautuvia työkaluja vähäpäästöisen ruoantuotannon ja kestävän ruokajärjestelmän toteutumiseksi. Tavoitteenamme on mahdollistaa ruokajärjestelmässä alkutuotannosta kaupan hyllylle vähintään 3 % ilmastovaikutusten pienentäminen vuosittain Pariisin ilmastosopimuksen vaatimusten täyttämiseksi. 

Itämeri-sitoumuksella Biocode sitoutuu kehittämään digitaalista palveluaan elintarvikkeen hiilijalanjäljen laskemiseksi uudistavan viljelyn osalta sekä tukemaan Carbon Action -hankealustan toimintaa omalla osaamisellaan. Biocode antaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2021–2023. 

Sitoumus painottuu BSAG:n koordinoimien tutkimushankkeiden, kuten Carbon Action, ympärille ja se koostuu kolmesta osasta. 

Sitoumuksen tavoitteet

1

Biocode sitoutuu jakamaan tietoa uudistavasta viljelystä digitaalisessa palvelussaan ja yhdessä BSAG:n kanssa katsotulla parhaalla mahdollisella tavalla ohjaamaan digitaalisen palvelun käyttäjiä Uudistavan viljelyn e-opistoon

Tavoite: Integroida Uudistavan viljelyn e-opiston sisältöjä Biocoden ylläpitämiin verkkopalveluihin ja saada yli puolet Suomen maanviljelijöistä aktiivisen ja jatkuvan ilmastovaikutuslaskennan ja -kehittämisen piiriin. 

2

Biocode sitoutuu kehittämään digitaalista palveluaan tieteeseen pohjautuen siten, että elintarvikkeen elinkaarisen ilmastopäästön laskentaan sisältyvät myös viljelyn toimenpiteiden vaikutukset maaperän hiilensidontaan. 

Tavoite: Toteuttaa onnistuneesti Biocoden, Ilmatieteenlaitoksen, HAMK:in ja Valion MMM:n Hiilestä kiinni -ohjelmaan kuuluva BIOHILA-kehityshanke vuoteen 2023 loppuun mennessä ja soveltaa tieteeseen pohjautuvia laskentametodeja ja -malleja viljelytoimenpiteiden vaikutuksista maaperän hiilensidonnalle käytettäviin verkkopalveluihin uudistavan viljelyn menetelmien mukaisesti. Biocode työskentelee myös tiiviisti viljelijöiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa vastatakseen erilaisiin verkkopalveluiden käyttäjätarpeisiin. 

3

Biocode liittyy Carbon Action -hankealustan yritysverkostoon ja sitoutuu tukemaan alustalla digitalisaation tarpeita omalla osaamisellaan. 

Tavoite: Olla aktiivinen ja jatkuvatoimisesti tuoda Carbon Action -hankealustan hyödynnettäväksi Biocoden asiantuntemusta moderneista verkkopalvelutoteutuksista ja uusien digitaalisten konseptien kehittämisestä Itämeren tilan parantamiseksi. 

Lisäksi Biocode sitoutuu tuomaan Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään. 

Sitoumuksen kesto on kolme vuotta ja Biocode seuraa sitoumuksen toteutumista osana strategisia tavoitteitaan ja toimintakulttuuriaan sekä yhdessä BSAG:n kanssa vuosittain. 

Tavoitteemme on luoda paremmat edellytykset vastuulliselle ruoan tuotannolle ja kulutukselle, olivatpa sitten kyseessä yksittäisten maatilayrittäjien tuottamat raaka-aineet tai päivittäistavarakauppojen hyllyiltä löytyvät tuotteet.

Ernesto Hartikainen, toimitusjohtaja, Biocode

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml