Siirry pääsisältöön

Gasum tekee biokaasua rahtilaivojen jätevesistä 

Käynnissä Meriliikenne

GASUM SITOUMUS

Gasumin BSAG:lle antama Itämeri-sitoumus tukee kiertotalouden kehitystä. Energiayhtiö sitoutuu vastaanottamaan rahtilaivojen jätevesiä sekä biojätteitä ja tekemään niistä biokaasun raaka-ainetta.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Gasum

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2022

KESTO

2022–2026

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meristä. Mustien ja harmaiden vesien ja ruokajätteen purku laivoista Itämereen tuottaa ison osan laivaliikenteen ravinnekuormituksesta. Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Ship Waste Action -aloitteessa tätä kuormitusta pyritään vähentämään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Gasum on pohjoismainen energiayhtiö, jonka kasvustrategiana on edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta maantie- ja meriliikenteessä sekä teollisuudessa yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Gasumille tärkeitä vastuullisuusteemoja ovat mm. ilmastonmuutoksen hillintä sekä kiertotalouden edistäminen. Biohajoavien jätteiden ja tähteiden hyödyntäminen biokaasun tuotannossa on tehokas keino hillitä ilmastonmuutosta ja edistää kiertotaloutta sekä edistää puhtaamman energia saatavuutta.

Näitä tavoitteita vahvistaakseen Gasum antaa BSAG:lle Itämeri-sitoumuksen vuosille 2022–2026. Gasum sitoutuu vastaanottamaan laivaperäisiä jätevesiä ja biojätteitä kiertotalouden mukaiseen käsittelyyn biokaasun raaka-aineeksi. Biokaasu on täysin uusiutuva, vähäpäästöinen polttoaine, joka sopii nesteytettynä myös meriliikenteen käyttöön. Biokaasun lisäksi prosessissa syntyy kierrätysravinteita, joita voidaan hyödyntää maataloudessa ja teollisuudessa korvaamaan teollisia ja neitseellisiä ravinnetuotteita. Lisäksi Gasum sitoutuu vaikuttamaan toimialallaan ja yhteistyökumppanin roolissa laivaperäisten jätteiden kiertotalouden vahvistamiseksi.

!

Biokaasun tuotanto jätevesistä on oivallinen ratkaisu Itämeren kannalta.

Gasumin Itämeri-sitoumus painottuu BSAG:n koordinoiman meriliikenteen kiertotalousaloitteen Ship Waste Actionin ympärille sekä sen tulosten jalkauttamiseen osaksi pysyvää toimintamallia. Gasum osallistuu Ship Wate Actioniin laivaperäisten jätevesien ja jätteiden/tähteiden käsittelijänä, biokaasun valmistajana ja meriliikenteen kaasun toimittajana.

Sitoumuksen tavoitteet

1

Gasum edistää kiertotaloutta ottamalla vastaan laivaperäisiä, biokaasuntuotantoon soveltuvia jätevesiä ja jätteitä/tähteitä, ja valmistaa niistä biokaasua ja kierrätysravinnetuotteita.

  • Gasum ottaa vastaan ja käsittelee erikseen sovittavan määrän jätevesiä ja biojätteitä/tähteitä BSAG:n kanssa yhdessä valittavista ja pilottivaiheeseen osallistuvista tai muista satamista erillisten sopimusten mukaisesti.
  • Gasum ottaa vastaan puhdistamolietteitä laivojen jätevesiä käsitteleviltä jätevedenpuhdistamoilta erillisten sopimusten mukaisesti.
  • Tavoitteena on selvittää satamista kerättävien jätevesien määrä ja biokaasuntuotannon potentiaali.

2

Gasum tukee omalla toiminnallaan pilotin onnistunutta toteutumista ja edistää aktiivisesti kiertotalouden mahdollisuuksia.

  • Gasum asettaa Ship Waste Actioniin mukaan lähtevistä satamista mahdollisesti suoraan vastaanotettavien jätevesien ja biojätteiden käsittelymaksun kannustavalle tasolle vähintään pilottivaiheen ajaksi.
  • Gasum kehittää jätevesilietteestä valmistamiensa kierrätyslannoitteiden soveltuvuutta uudistavaan maanviljelyyn, ja edistää kierrätyslannoitteiden markkinaa arvioimalla kierrätysravinnetuotteiden ilmastovaikutuksia hiilijalanjäljen avulla.
  • Gasum tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa jätevesipohjaisten kierrätysravinnetuotteiden käytöstä maanviljelyssä. Uudistavaa viljelyä koskevaa asiantuntijatietoa Gasum saa esimerkiksi BSAG:lta.
  • Gasum osallistuu Ship Waste Actionin viestintään yhdessä BSAG:n kanssa.

3

Gasum jalkauttaa Ship Waste Actionissa saamansa opit kehittämällä omaa toimintaansa laivaperäisten jätevesien ja ruokajätteen kiertotalouden vahvistamiseksi sekä vaikuttamalla yhteistyökumppaneihinsa laivaperäisten jätteiden purkamiseksi satamien vastaanottolaitteistoihin.

Ship Waste Action on meille hieno mahdollisuus edistää kiertotalouden ratkaisuja ja toimia Itämeren hyväksi. Uusiutuvan energian tuotannon lisäksi haluamme edistää biokaasuprosessissa syntyvien kierrätyslannoitteiden käyttöä maanviljelyssä.

Elina Saarivuori, vastuullisuuspäällikkö, Gasum

Sitoumuksen myötä Gasum tulee mukaan BSAG:n koordinoimaan Ship Waste Action -yhteistyöhön, joka mahdollistaa merenkulun toimijoiden yhteisen kehittämistyön sekä kunkin osallistujan oman toiminnan kehittämisen kiertotalouden edistämiseksi merikuljetuksissa. Lisäksi Gasum sitoutuu tuomaan tässä tarkoitettua yhteistyötä esiin omassa viestinnässään. Aloitteen etenemistä seurataan säännöllisesti yhteisissä tapaamisissa.

Sitoumuksen kesto on 5 vuotta ja sen edistymistä tarkastellaan yhdessä BSAG:n kanssa vuosittain.

OTA YHTEYTTÄ

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö

+358 40 664 1625

irina.niinivaara@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml