Siirry pääsisältöön

Leijona Catering vahvistaa kotimaista ruokaturvaa uudistavalla viljelyllä

Käynnissä Rehevöityminen

LEIJONA CATERING SITOUMUS

Suomen valtion omistama ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava Leijona Catering tähtää uudistavan viljelyn periaatteiden edistämiseen ruokahankintojensa kautta.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Leijona Catering Oy

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2022

KESTO

2022 – 2024

Leijonan asiakkaille pitkän tähtäimen ruokaturva on oleellinen kysymys, samoin kuin ruuan kotimaisuus on tärkeä itseisarvo. Mielestämme Carbon Action -kehitystyö palvelee Itämeren hyvinvoinnin ohella sekä suomalaisen ruokaketjun tulevaisuuden menestystä, että tukee näitä meidän ja asiakkaidemme erityisiä tavoitteita.

Ritva Paavonsalo, toimitusjohtaja, Leijona Catering Oy

Leijona Catering Oy on suomalainen ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava yritys, jonka kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. Liiketoimintamme koostuu turvallisuuskriittisten asiakkaiden ja valtionhallinnon kohteiden ravintolatoiminnasta. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiakasläheisyys, vastuullisuus ja uudistuminen. Palveluksessamme on noin 500 ruoka-alan ammattilaista eri puolilla Suomea. Tärkeimmät vastuullisuustavoitteemme ovat ruokahävikin vähentäminen ja ruuan ateriakohtaisen hiilijalanjäljen pienentäminen. 

Leijona Cateringilla on strategisena kiinnostuksen kohteena vahva kotimainen ruokaketju ja huoltovarmuus muuttuvassa ilmastossa ja monimuotoisuuskadon edetessä. Siitä syystä haluamme ryhtyä soveltamaan uudistavan viljelyn periaatteita, sisältäen hiiliviljelyn, maaperän terveyden ja monimuotoisuuden, hankinta- ja ostokäytännöissämme relevanttien tuoteryhmien ja raaka-aineiden osalta. Tulevaisuudessa uskomme tämän tapahtuvan hyödyntämällä ruokatuotteiden uudistavan viljelytavan/alkuperän sertifiointeja; siihen saakka välineinä toimivat myös tavoitteiden kommunikointi, sopivien hankinta- ja tuotelaatuvaatimuksien kehittäminen sekä näiden vaatimusten käyttöönottaminen tavarantoimittajiemme kanssa.  

Leijona Catering antaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2022–2024.  

Tavoitteemme on tukea kestävän kehityksen mukaisen ruokaketjun rakentamista roolissamme ammattiostajina ja räätälöidä tähän liittyvää viestintää asiakkaillemme (ruokapalvelujen ostajat), loppuasiakkaillemme (ruokailijat ravintoloissamme) sekä suurelle yleisölle (sosiaalisen median kanavien käyttäjät). Sitoumuksemme keskittyy erityisesti BSAG:n koordinoimaan Carbon Action -alustaan. 

Leijona Catering tarjoaa uudistavaan viljelyyn liittyvää osaamisen kehittämistä henkilöstölleen sekä tavarantoimittajiensa ja kumppaniensa avainhenkilöille. Sisällytämme Carbon Action -alustan ja uudistavan viljelyn kaikkeen sidosryhmäviestintäämme.  

Sitoumuksen tavoitteet

1

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen muun muassa ruokalistakehityksellä, raaka-ainevalinnoilla sekä lisäämällä uudistavasti eli hiiliviljellyn ruuan osuutta vuosittaisessa ruokatarjonnassamme, kun tuotantotapa kehittyy läpi koko tuotantoketjun tunnistettavaksi ja läpinäkyväksi ostavalle asiakkaalle saakka. 

2

Leijona Catering liittyy Carbon Action -yritysalustalle ja verkostoon ja sitä kautta ruokaketjun eri toimijoiden yhteistyöhön. 

3

Sitoumuksen voimassaoloaikana kehitämme ymmärrystä ja jaamme tietoa hiiliviljelystä, maaperän terveydestä, luonnon monimuotoisuuden parantamisesta ja Carbon Action -alustasta kattavasti sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässämme.

Sitoumuksen kesto on kolme vuotta. Sitoumuksemme toteutumista seurataan Carbon Action -alustan periaatteiden mukaisesti sekä Leijona Cateringin vuosiraportoinnissa. 

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml