Siirry pääsisältöön

Hiilen eri isotooppien pitoisuudet tuovat lisätietoa maan eloperäisen aineksen hajoamisesta

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Implementation and initial calibration of carbon-13 soil organic matter decomposition in the Yasso model

Tekijät: Mäkelä, Jarmo ym.

Julkaisu: Biogeosciences

Vuosi: 2022

Maaperän eloperäisen aineksen hajoaminen vaikuttaa maan hiilivarastojen pysyvyyteen. Yksi keino saada lisää tietoa hiilen hajoamisprosesseista on mitata hiilen eri isotooppien pitoisuuksia eloperäisessä aineksessa. Suurin osa maailmassa esiintyvästä alkuainehiilestä on hiili-12-muodossa, mutta hiilellä on toinenkin pysyvä isotooppi, hiili-13. Raskaammat hiili-13 atomit hajoavat teoriassa hiili-12:a hitaammin.

Tässä tutkimuksessa hiili-13:n hajoamista mallinnettiin maaperän hiilimalli Yassolla. Aineistona hyödynnettiin tutkimusta, jossa puupohjaisen eloperäisen aineksen hajoamista oli mitattu luonnollisissa olosuhteissa keidassuolla neljän vuoden ajan.

Hiili-13-pitoisuuden lisääminen Yasso-malliin paransi mallin kykyä simuloida hiilen hajoamista 100 vuoden aikajänteellä. Tutkimuksen mukaan hiili-13:a voidaan käyttää indikaattorina havainnoimaan muutoksia maan eloperäisen aineksen hajoamisessa.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml