Siirry pääsisältöön

Hiilidioksiditaseen aineiston-käsittelymenetelmään kehitetty parannus, joka vähentää systemaattista virhettä

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: A widely-used eddy covariance gap-filling method creates systematic bias in carbon balance estimates

Tekijät: Vekuri, Henriikka ym.

Julkaisu: Scientific Reports (Nature)

Vuosi: 2023

Maaekosysteemien hiilinielujen määrittämisessä yksi käytetyimmistä mittausmenetelmistä on pyörrekovarianssimenetelmä (eng. eddy covariance). Vaikka mittaus on jatkuvatoiminen, on menetelmällä kerätyssä aineistossa silti aina aukkoja. Mitatun ekosysteemin vuotuisen hiilitaseen arvioimiseksi aineisto pitää käsitellä niin, että aukot saadaan täytettyä luotettavalla tavalla. Aiemmissa vertailuissa on havaittu, etteivät yleisesti käytössä olevat aineistonkäsittelymenetelmät, kuten marginal distribution sampling (MDS), aiheuta systemaattista virhettä vuosittaisen hiilitaseen arvioihin.

Tässä tutkimuksessa käytettiin laajaa, maailmanlaajuista aineistoa osoittamaan, että MDS-aineistonkäsittelymenetelmä aiheuttaa tilastollisesti merkitsevää systemaattista virhettä hiilitaseeseen pohjoisella pallonpuoliskolla (> 60 ° pohjoista leveyttä). MDS yliarvioi hiilidioksidipäästöt ja aliarvioi hiilidioksidin nielun.

Julkaisussa tutkijat osoittavat ongelmien syyt ja esittelevät koneoppimismenetelmän ja muokatun version MDS-menetelmästä, jotka vähentävät pohjoisilla leveyksillä havaittua virhettä merkittävästi. Vaikka virhe ei ollut suuruusluokaltaan suuri, on systemaattisen virheen korjaaminen tärkeää, sillä mahdolliset alueelliset tai ajalliset erot hiilitaseissa voivat muutoin jäädä huomaamatta.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml