Siirry pääsisältöön

Hiiliviljelytoimilla voidaan lisätä kasveille käyttökelpoisen typen määrää maaperässä

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Do carbon farming practices build bioavailable nitrogen pools?

Tekijät: Mattila Tuomas, Girz Andrei, Pihlatie Mari

Julkaisu: Soil use and management

Vuosi: 2023

Maatalousmaat sisältävät runsaasti typpeä, mutta vain pieni osa typestä on suoraan kasvien saatavilla. Vaikka kasveille käyttökelpoisen typen määrittämiseen on kehitetty lukuisia menetelmiä, ei ole saavutettu täyttä yksimielisyyttä siitä, mitä menetelmää tulisi käyttää tai mitkä typen varastoista ovat ratkaisevan tärkeitä.

Tässä tutkimuksessa mitattiin kuutta eri maaperän typpivarastoa 20 maatilalla, jotka ovat mukana Carbon Action -tutkimustyössä. Tässä tutkimuksessa määritettiin typen varastojen koko ja arvioitiin, kasvattivatko hiilen varastoja kasvattavat viljelymenetelmät myös kasveille käyttökelpoisen typen varastoja.

Kokonaistyppivarannot tutkitussa 0–30 cm syvyydessä olivat määritysten perusteella 7700 (± 1500) kilogrammaa hehtaaria kohden, josta 1063 (± 220) kg/ha oli kasveille käyttökelpoista typpeä. Tulosten perusteella tutkimuksessa määritetyt typen varastot käsittivät vain 18–44 % kaikesta typestä, eli suurin osa typestä jäi mittauksissa havaitsematta. Määrittämättä jäänyt typpi oli todennäköisesti tiukasti sitoutunut joko maaperän mineraaleihin tai hajoamattomaan kasviainekseen. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että hiiliviljelytoimilla voidaan kasvattaa hitaasti kiertävän typen varastoja ja lisätä näiden varastojen mineralisointinopeutta, jotta typpi vapautuu kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Hiiliviljelytoimilla oli tulosten perusteella selvästi vaikutusta kasvien typensaantiin. Tämä tuo maatiloille lisähyötyjä, kun typpilannoitusta voidaan vähentää.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml