Siirry pääsisältöön

Ilmastonmuutos vauhdittaa hiilen karkaamista viljelykäytössä olevilla kivennäismailla

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Climate change induces carbon loss of arable mineral soils in boreal conditions

Tekijät: Heikkinen, Jaakko et al.

Julkaisu: Global change biology

Vuosi: 2022

Maailmanlaajuisesti neljäsosa maaperän orgaanisesta eli eloperäisestä hiilestä sijaitsee pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, ja samalla alueella ilmasto lämpenee nopeasti. Tässä tutkimuksessa viljelysmaiden pintamaan hiili väheni vuosittain keskimäärin 0,35 % eli 3,5 promillea vuosien 2009–2018 aikana.

Tärkeimpiä hiiltä vähentäviä tekijöitä ovat olleet kesälämpötilojen (touko-syyskuu) nousu ja sademäärän lisääntyminen. Erityisesti entiset eloperäiset maat olivat alttiita suurille hiilen menetyksille.

Näyttää siltä, että vaikka hiilen määrää maaperässä pystytään lisäämään viljelymenetelmien, kuten monipuolisen viljelykierron ja monivuotisten nurmien avulla, pelkästään näillä toimilla on hyvin hankalaa kattaa kaikkea ilmaston lämpenemisen aiheuttamaa orgaanisen hiilen menetystä maasta. Onkin erittäin tärkeää lisäksi pienentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml