Siirry pääsisältöön

Kasvien monimuotoisuus tukee maaperän mikrobiyhteisöjä ja kestävää maataloutta

Maan kasvukunto Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Plant biodiversity promotes sustainable agriculture directly and via belowground effects

Tekijät: Cappelli, Seraina et al.

Julkaisu: Trends in Plant Science

Vuosi: 2022

Monimuotoisen kasvillisuuden tiedetään vaikuttavan positiivisesti ekosysteemien toimintaan. On kuitenkin epäselvää, kuinka suuri osa vaikutuksista johtuu maaperän mikrobeista.

Tämä julkaisu kokoaa yhteen tämänhetkisen tiedon kasvien monimuotoisuuden, maan mikrobiston, ja ekosysteemien toiminnan välisistä yhteyksistä. Tutkimuksessa todetaan, että kasvien monimuotoisuus lisää mikrobien monimuotoisuutta – ja että sekä maanpäällisen että maanalaisen monimuotoisuuden avulla voidaan parantaa ja ylläpitää maatalousekosysteemien kestävyyttä.

Tietoaukkoja on edelleen liittyen kasvien ja maan mikrobien väliseen vuorovaikutukseen eri ympäristöissä, sekä siihen, kuinka maatalouskäytännöt vaikuttavat luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan välisiin suhteisiin.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml