Siirry pääsisältöön

Koillis-Kiinan mustanmullan alueella vain pieniä muutoksia maan hiilivarastoissa 1980-luvulta lähtien

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Soil organic carbon stocks and dynamics in a mollisol region: A 1980s – 2010s study

Tekijät: Wang, Sichu ym.

Julkaisu: Science of the Total Environment

Vuosi: 2022

Mustanmullan alueet ovat merkittäviä viljantuotantoalueita niiden luontaisesti tuottoisan ja viljavan maaperän takia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin maan eloperäisen hiilen varastojen muutoksia Koillis-Kiinan mustanmullan alueella.

Paikallisilmasto, maankäyttö sekä viljelymenetelmät alueella ovat muuttuneet valtavasti 1980- ja 2010-lukujen välisenä aikana. Tulosten mukaan pintamaiden hiilivarastot pysyivät kuitenkin suhteellisen samankokoisina, ja pintamaata syvemmällä hiilivarastot kasvoivat metrin syvyyteen asti mitattuna. Kevennettyjen maanmuokkausmenetelmien käyttöönotto alueella auttoi ylläpitämään hiilivarastoja.

Vaikka kokonaishiilivarastot kasvoivat, ei hiili jakautunut pelloilla tasaisesti. Vaihtelevassa maastossa maa-ainesta ja hiiltä poistui viettäviltä pelloilta eroosion mukana, ja kertyi rinteiden alaosien loivempiin kohtiin. Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että vaikka hiilivarastoissa ei tapahtunut suuria muutoksia, tulee eroosion hallintaan kiinnittää huomioita Koillis-Kiinassa ja muilla mustanmullan alueilla.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml