Siirry pääsisältöön

Maaperän hiilimallin kalibrointi useammalla aineistolla parantaa mallin suorituskykyä

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Calibrating the soil organic carbon model Yasso20 with multiple datasets.

Tekijät: Viskari, Toni et al.

Julkaisu: Geoscientific Model Development

Vuosi: 2022

Maaperän hiilimallien avulla voidaan arvioida hiilivarastojen jakaumaa ja muutoksia maailmanlaajuisesti. Malleihin käytetyt kalibrointimenetelmät vaikuttavat mallien suorituskykyyn. Maaperän hiiltä mallinnettaessa kalibroinnilla tarkoitetaan mallin tuottamien arvojen vertaamista mittausaineistoista saatuihin arvoihin.

Tässä tutkimuksessa testattiin Yasso-hiilimallin uuden version (Yasso20) suorituskykyä, kun kalibroitiin yksittäisellä mittausaineistolla sekä useammalla aineistolla. Yasso20-mallia myös verrattiin Yasson vanhempaan versioon. Saatujen tulosten mukaan mallin suorituskyky maailmanlaajuisessa mittakaavassa parani, kun mallinnus tehtiin useamman eri ekosysteemistä kerätyn aineiston pohjalta. Yasso20-malli suoriutui mallin validoinnista aikaisempaa mallia paremmin.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml