Siirry pääsisältöön

Maaperän orgaaninen hiili ja savespitoisuus ovat määrääviä tekijöitä viljan satotasoille

Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Soil organic carbon and clay content as deciding factors for net nitrogen mineralization and cereal yields in boreal mineral soils

Tekijät: Soinne, Helena et al.

Julkaisu: European Journal of Soil Science

Vuosi: 2020

Kivennäismailla Suomessa ja muualla boreaalisella vyöhykkeellä maaperän orgaanisen hiilen ja saven määrä vaikuttavat typen mineralisoitumiseen, typpilannoitteiden määrän tarpeeseen ja satotasoihin. Asianmukaisten satotasojen saavuttamiseksi viljelijät usein täydentävät maaperän typpitasoja lannoituksella. Typpilannoitteen liiallisesta levittämisestä aiheutuvien taloudellisten menetysten ja negatiivisten ympäristövaikutusten välttämiseksi on tarpeen arvioida maaperässä luontaisesti esiintyvän, kasveille käyttökelpoisen typen määrä. Tässä artikkelissa pyrittiin tunnistamaan maatilan tasolla sovellettavia yksinkertaisia indikaattoreita maaperän typelle.

Savimailla, joissa on korkea savespitoisuus suhteessa hiilen määrään, todettiin olevan riski mataliin satotasoihin. Typen mineralisaatio pieneni saves/hiili -suhteen kasvaessa. Tutkimuksen perusteella pellon korkeampi savespitoisuus vaatii siis enemmän orgaanista hiiltä riittävien satojen saavuttamiseksi. Karkeilla kivennäismailla typen käytön tehokkuus kasvoi maan orgaanisen hiilen myötä.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml