Siirry pääsisältöön

Maatalousmaan kationin­vaihtokapasiteetin määritysmenetelmien vertailu

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Estimating cation exchange capacity from agrnomic soil tests: Comparing Mehlich-3 and ammonium acetate sum of cations.

Tekijät: Mattila, Tuomas & Rajala, Jukka.

Julkaisu: Soil Science Society of America Journal

Vuosi: 2021

Kationinvaihtokapasiteetti kertoo maaperän kyvystä pidättää ja vapauttaa ravinteita. Kationinvaihtokapasiteetin tarkka määrittäminen on työlästä ja aikaa vievää, minkä vuoksi on kehitetty nopeampia tapoja arvioida sitä maanäytteistä. Tässä tutkimuksessa verrattiin kahden yleisesti käytetyn arviointimenetelmän tuloksia tarkkojen mittausten tuloksiin 48 maanäytteellä. Verratut arviointimenetelmät eroavat käytetyn uuttoaineen osalta: USA:ssa käytetään Mehlich-3:a, Euroopassa AAc:ta. Tulosten perusteella nämä perinteiset arviointimenetelmät aliarvioivat kationinvaihtokapasiteetin: Mehlich-3 36 % ja AAc 24 %. Kationinvaihtokapasiteetin arviointimenetelmät tulisi päivittää. Arviota voidaan parantaa huomioimalla alumiinipitoisuus (johtaa 12 % yliarvioon) tai parantamalla käytettyä matemaattista mallia (3 % aliarvio), kasvattamatta analyysin kustannuksia.

Maanviljelijöille tarkempi tieto tarjoaa paremman käsityksen maaperän mahdollisuuksista varastoida ja vapauttaa ravinteita, jonka avulla viljelijät voivat tehdä parempia päätöksiä kalkituksesta ja muista toimista maaperän kasvukunnon parantamiseksi.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml