Siirry pääsisältöön

Miten viljelijät suunnittelevat maaperän hiiltä lisääviä toimia?

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: How farmers approach soil carbon sequestration? Lessons learned from 105 carbon-farming plans

Tekijät: Mattila, Tuomas et al.

Julkaisu: Soil and Tillage Research

Vuosi: 2021

Tutkimuksessa hiiliviljelyn perusteista koulutuksen saaneet 105 Carbon Action -viljelijää laativat pelloilleen hiiliviljelysuunnitelmat, jotka annettiin asiantuntijaryhmän arvioitavaksi ja joista laskettiin maan hiilitase. Lisäksi maaperätesteillä selvitettiin mahdolliset ravinteiden rajoitteet ja olemassa olevat hiilivarastot.

Tutkimuksessa todettiin suuri mahdollisuus maaperän hiilen lisäämiselle. Suunnitelmat olivat laadultaan hyviä. Ravinneköyhien maanparannusaineiden, kuten biohiilen ja metsäteollisuuden kuitulietteiden, runsas lisääminen sekä laidunnus arvioitiin tehokkaimmiksi keinoiksi varastoida hiiltä. Viljelijät suosivat menetelmiä, joiden hiilenvarastointihyöty on suhteellisen pieni, mutta jotka lisäksi parantavat maan rakennetta ja tuottavuutta.

Suurella osalla tiloista suunniteltu hiilen lisäys 5 vuodessa on niin pieni, että sitä on vaikea mitata maaperänäytteistä. Tämä vahvistaa entisestään mallinnuksen ja maaperänäytteiden yhdistämisen tärkeyttä hiilivarastojen todentamisessa.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml