Siirry pääsisältöön

Peltoon lisättävän eloperäisen materiaalin kemiallinen koostumus vaikuttaa sen hajoamiseen

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Chemical composition controls the decomposition of organic amendments and influences the microbial community structure in agricultural soils

Tekijät: Heikkinen, Jaakko ym.

Julkaisu: Carbon Management

Vuosi: 2021

Tässä tutkimuksessa arvioitiin erilaisten peltoon lisättävien eloperäisten materiaalien hiilensidontapotentiaalia, sekä maaperän hiilimallin kykyä jäljitellä sitä. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka eloperäisen materiaalin kemiallinen koostumus vaikuttaa sen hajoamiseen, sekä maaperän mikrobiyhteisön rakenteeseen. Tarkastelussa oli mukana erilaisia lannoitteita ja maanparannusaineita, kuten kerääjäkasveja, lantaa sekä käsittelemättömänä että käsiteltynä, yhdyskuntien puhdistamolietettä, kompostoitua järviruokoa, metsäteollisuuden sivutuotteita sekä biohiiltä.

Tulosten mukaan materiaalin kemiallinen koostumus oli vahvasti yhteydessä sen hajoamiseen. Tuore kasviaines hajosi nopeimmin, ja kasvien juuret maanpäällistä kasvibiomassaa hitaammin. Materiaalin käsittely hidasti sen hajoamista. Maaperän hiilimalli Yasso07 kykeni ennustamaan hajotusta verrattain hyvin. Laboratoriokokeen perusteella erilaiset eloperäiset materiaalit vaikuttavat myös maan mikrobiyhteisön rakenteeseen. Kaikkien tarkasteltujen lannoitteiden tai maanparannusaineiden tyypilliset levitysmäärät todettiin riittäviksi maaperän hiilen 0,4 prosentin lisäyksen saavuttamiseksi ”4 per 1000” -aloitteen mukaisesti.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml