Siirry pääsisältöön

Sienijuurten lisääminen maaperän hiilimalliin parantaa karikkeen hajoamisen ennustamista

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Implementation of mycorrhizal mechanisms into soil carbon model improves the prediction of long-term processes of plant litter decomposition

Tekijät: Huang, Weilin ym.

Julkaisu: Biogeosciences

Vuosi: 2022

Kasvin juurten ja sienen muodostama symbioosi, mykorritsa eli sienijuuri, on suurimmalla osalla maailman kasvilajeista. Sienijuurilla arvioidaan olevan suuri rooli hiilen sitomisessa maaperään. Vielä ei kuitenkaan tarkasti tiedetä, miten sienijuuret siihen vaikuttavat. Maaperän hiili toimii eri tavoin eri ekosysteemeissä, ja muun muassa karikkeen hajoaminen riippuu siitä, millainen sienijuuri enemmistöllä elinympäristön kasveista on: pintasienijuuri vai keräsienijuuri.

Tutkimuksessa maaperän hiilimalli Yasso15 muotoiltiin uudestaan ja siihen sisällytettiin sienijuuren vaikutukset kasvikarikkeen hajoamiseen. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti siihen, miten sienijuuret vaikuttavat maanalaiseen hajotusympäristöön. Valitun parhaan mahdollisen mallin suorituskykyä arvioitiin 10 vuoden seurantajaksolla sen jälkeen, kun kariketta oli lisätty.

Tutkimuksessa selvisi, että sienijuurten vaikutukset ovat erilaiset pysyvämpiin ja nopeammin liikkeelle lähteviin hiilen muotoihin. Kasvikarike hajoaa hitaammin pintasienijuurivaltaisissa elinympäristöissä verrattuna keräsienijuurivaltaisiin, vaikka karikkeen kemiallinen koostumus on sama. Ajan myötä pintasienijuurivaltaiset ekosysteemit kerryttävät enemmän vaikeasti hajoavia karikejäämiä.

Kaiken kaikkiaan sienijuurimoduulin lisääminen Yasso-malliin paransi hiilensidonnan ajallisen dynamiikan ennustamisen tarkkuutta. Malli auttaa määrittelemään sienijuurten suhteellisen tärkeyden karikkeen hajoamisvauhdille ja vähentää maaperän hiilensidonnan epävarmuuksia.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml