Siirry pääsisältöön

Uusi tapa mallintaa maatalouden ammoniakkipäästöjä

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Evaluation of interactive and prescribed agricultural ammonia emissions for simulating atmospheric composition in CAM-chem

Tekijät: Vira, Julius ym.

Julkaisu: Atmospheric Chemistry and Physics

Vuosi: 2022

Ammoniakkipäästöt aiheuttavat elinympäristöjä happamoittavan typpilaskeuman muodostumista. Ammoniakkia haihtuu kotieläinten lannasta ja muista lannoitteista.

Tässä tutkimuksessa simuloitiin maatalouden typpimalli FANv2:n (Flow of Agricultural Nitrogen) tuottamia ammoniakkipäästöjä ja kolmen maailmanlaajuisen päästöinventaarion tuloksia CAM-chem -ilmakehämallin avulla. Mallin suoriutumista arvioitiin vertaamalla arvoja mittaustuloksiin eri puolilta maailmaa.

Teollistuneilla alueilla mallin tuottamat päästölukemat olivat linjassa mittaustulosten kanssa, mutta Saharan eteläpuolisen Afrikan osalta malli ennusti aiempia arvioita suurempia ammoniakkipäästöjä. Tarkempaa tietoa lannoituskäytännöistä tarvittaisiin sekä mallien että päästöinventaarioiden kehittämiseen.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml