Siirry pääsisältöön

Valokuvauksesta lisäapua kasvillisuuden vuodenaikaisten muutosten seurantaan

Uudistava viljely Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Tracking vegetation phenology of pristine northern boreal peatlands by combining digital photography with CO2 flux and remote sensing data

Tekijät: Linkosalmi, Maiju ym.

Julkaisu: Biogeosciences

Vuosi: 2022

Kasvillisuuden fenologia tarkoittaa vuodenaikoihin liittyviä muutoksia kasvin fysiologiassa, biomassassa ja kasvipeitteessä. Siihen vaikuttavat monet ympäristötekijät, kuten kosteus, lämpötila ja veden saatavuus. Fenologia liittyy myös hiilidioksidin (CO2) kiertoon ekosysteemien ja ilmakehän välillä. Maantasolla tai satelliitilla tehtävä kaukokartoitus on tehokas työkalu kasvillisuuden vihreyden ja epäsuorasti myös hiilen virtauksen jatkuvaan seuraamiseen. Ajastettu kuvaus digitaalisella kameralla luo tietoa kasvillisuuden muutoksista jopa lajien ja kasviyhdyskuntien tasolla.

Tutkimuksessa käytettiin digitaalisia kameroita kasvillisuuden fenologian seuraamiseen kolmella luonnontilaisella avosuolla viiden kasvukauden ajan. Kuvista saatiin vihreysindeksi ja tulokset yhdistettiin tutkittujen suoekosysteemien hiilidioksidin vaihdon, ilman lämpötilan ja satelliittidatan mittaustulosten kanssa. Satelliittidatasta ja valokuvista saadut vihreysindeksit näyttivät vuodenajan vaihtelut yhtenevästi, mutta fenologian vaiheiden luotettava ajoitus riippui satelliittidatan ajallisesta kattavuudesta.

Tutkimuksen perusteella digitaalisesta valokuvauksesta voi olla hyötyä kaukokartoitusdatan varmistamiseen, tulkintaan ja täydentämiseen. Valokuvista saatiin tarkempaa tietoa kasvillisuuden muutoksista kasviyhteisötasolla. Näin kuvia voitaisiin mahdollisesti hyödyntää ekosysteemitason hiilidioksidin vaihdon mittauksen tarkempaan erotteluun.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml