Siirry pääsisältöön

Viljelymaiden hiilivarastojen arviointi boreaalisella vyöhykkeellä

Tieteellinen artikkeli

Artikkelin otsikko: Estimation of carbon stocks in boreal cropland soils ‐ methodological considerations

Tekijät: Heikkinen, Jaakko et al.

Julkaisu: European Journal Of Soil Science

Vuosi: 2020

Maatalousmaiden valjastaminen hiilinieluiksi edellyttää menetelmiä todentaa maaperän eloperäisen eli orgaanisen hiilen (SOC) varastojen muutoksia. Myös arvioita eri maankäyttötapojen vaikutuksista orgaaniseen hiileen tulee tarkentaa. Tässä tutkimuksessa käytettiin Suomen kansalliseen maaperänseurantaverkostoon sisältyvää näytesarjaa SOC-varaston ja sen syvyyssuuntaisen jakauman määrittämiseksi suomalaisilla, maatalouskäytössä olevilla kivennäismailla. Tutkimuksen tulosten mukaan kivennäismaiden hiilipitoisuus boreaalisella vyöhykkeellä on korkea. Monivuotisten kasvien sisällyttäminen viljelykiertoon kasvatti hiilen määrää pintamaassa. Hiilivarastojen muutosten arviointi maanäytteiden pohjalta vaatii todella suuren määrän näytteitä, joten todentamisen tueksi tarvitaan mallinnusta sekä lohkotason aineiston keruuta esimerkiksi kaukokartoituksen avulla.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml