Siirry pääsisältöön

Altia ja Baltic Sea Action Group jatkavat yhteistyötään ilmaston ja Itämeren hyväksi – uudistava maanviljely osa Altian vastuullisuusohjelmaa

Uutinen Uudistava maatalous

Altia jatkaa yhteistyötään Baltic Sea Action Groupin kanssa uusimalla Itämeri-sitoumuksensa. Keskeinen osa uutta sitoumusta on regeneratiivisen eli uudistavan maanviljelyn koulutuksen tarjoaminen kaikille Altian sopimusviljelijöille. Merkittävänä ohranostajana Altia pyrkii näin  tukemaan ympäristöystävällisiä ja ilmastonmuutosta torjuvia viljelymenetelmiä.

Altia on tehnyt yhteistyötä Baltic Sea Acton Groupin (BSAG) kanssa jo viiden vuoden ajan. Nyt päivitetty sitoumus laajentaa tavoitteita ja ottaa käyttöön uusia työkaluja monihyötyisen uudistavan maatalouden edistämiseksi.

Vuonna 2018, osana Itämeri-sitoumustaan, Altia lähti valittujen sopimusviljelijöidensä kanssa mukaan BSAG:n Carbon Action -pilottihankkeeseen. Sopimusviljelijät osallistuivat pilottiin varaamalla osan peltoalastaan tutkimukseen, jossa kerättiin tietoa viljelykäytäntöjen vaikutuksesta maaperään. Altia vastasi maanäytteiden kustannuksista ja sitoutui viestimään Carbon Actionista viljelijöilleen ja muille sidosryhmilleen. Talvella 2020 järjestettiinkin erittäin onnistunut tilaisuus hiiliviljelystä Altian sopimusviljelijöille.

Nyt laajennetussa sitoumuksessa Altia sitoutuu selvittämään, miten uudistavan viljelyn hyvät käytännöt voidaan sisällyttää hankintakriteereihin vuoteen 2025 mennessä. Altia tulee myös tarjoamaan koulutusta uudistavasta maanviljelystä sopimusviljelijöilleen: tavoitteena, että kaikki sopimusviljelijät olisivat kouluttautuneet vuoteen 2025 mennessä. Altia tukee myös BSAG:n työtä vuosittaisilla lahjoituksilla.

”Uudistavan viljelyn tuominen hankintakriteereihin ja samalla koulutuksen tarjoaminen sopimusviljelijöiden tukemiseksi on kunnianhimoista käytännön työtä vastuullistenkin yritysten keskuudessa”, toteaa Michaela Ramm-Schmidt, BSAG:n toimitusjohtaja.

Uudistavassa maataloudessa ruuantuotannon ohella parannetaan maaperän kasvukuntoa, kasvatetaan hiilivarastoa, tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja vähennetään vesistöjä rehevöittäviä ravinnevalumia. Regeneratiivisilla viljelymenetelmillä voidaan myös parantaa satoja, mikä tuo viljelijälle myös taloudellista hyötyä tärkeästä ympäristötyöstä.

”Altia ostaa suomalaista ohraa vuosittain yli 200 miljoonaa kiloa noin 1 500 tilalta. On selvää, että vaikutus on merkittävä, jos pystymme tukemaan sopimusviljelijöitämme parantamaan peltomaan kasvukuntoa ja äärisäiden sietokykyä. Ilmastonmuutosta ei vielä pysäytetä Suomen pelloilla yksinään, mutta oma osuus kannattaa tehdä ja näyttää hyvää esimerkkiä muille. Ja paikalliselle ympäristölle vaikutukset voivat olla merkittäviä”, kertoo Altian hankintapäällikkö Kari Kiltilä.

”Yhteistyö Altian kanssa on meille tärkeää. Siinä oikein ymmärretään, että vipuvoimaa on ruokajärjestelmässä jokaisella toimijalla. Meistä on tärkeää, että elintarviketuottaja liittoutuu alkutuottajien kanssa ja ymmärtää, että pitkällä aikavälillä kummatkin hyötyvät”, Michaela Ramm-Schmidt sanoo.  ”Itämeri on loppuasiakkaamme, ja maaperään kohdistuvissa ilmastoteoissa, meri hyötyy sekä paremmin ravinteita pidättävistä pelloista että lopulta myös ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista”, Ramm-Schmidt kertoo.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml