Siirry pääsisältöön

Anna mielipiteesi hiiliviljelyn kannustimien ja hiilimarkkinoiden kehittämiseen!

Uutinen
Hiilineutraalius- ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi kompensaatiomekanismien ja luontopohjaiseen hiilensidontaan perustuvien hiilikredittien kysyntä on kasvussa.

Myös EU-tason ilmastopolitiikassa valmistaudutaan hiilimarkkinoihin kehittämällä sääntelyä, standardointia ja politiikkakannustimia sekä tukemalla pilottihankkeita. BSAG on mukana St1:n vetämässä LIFE-rahoitteisessa hankkeessa LIFE CarbonFarmingScheme, joka kytkeytyy tiiviisti EU-tason politiikkavalmisteluun. LIFE-hankkeen puitteissa toteutetaan mm. maanparannuskuituihin perustuva vapaaehtoisen hiilensidonnan markkinapilotti yhteistyössä puro.earth -markkinapaikan ja Soilfood-yhtiön kanssa.
Osana hanketta, BSAG toteuttaa kansainvälisen sidosryhmäkyselyn hiiltä sitovan maa- ja metsätalouden menetelmien toteutettavuudesta sekä hiilimarkkinajärjestelmän ominaisuuksista. Tämä kysely ’Luontopohjaisten hiilikredittien tarjonta’ on vastattavissa  7.6. saakka. Kyselyn kautta on myös mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksesta toimia hankkeessa testitilana tai pyytää lisätietoja hankkeessa toteutettavasta markkinapilotista.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml