Siirry pääsisältöön

Berner Oy:n toinen Itämeri-sitoumus edistää kestävää ruokajärjestelmää

Uutinen Yritysyhteistyö

Bernerin järjestyksessä toisen Itämeri-sitoumuksen ytimessä on maaperän kasvukunnon parantamisesta ja hiilensidonnasta oppiminen ja siitä viestiminen.  Uutta tietoa on tarkoitus käyttää Bernerin tuote- ja palvelukehityksessä. Berner osallistuu myös Carbon Action -yritysalustalle. Myös yrityksen aiempi, ravinteiden kierrätykseen keskittyvä Itämeri-sitoumus tukee laajempaa tavoitetta kestävämmästä ruokajärjestelmästä. 

Osana yhteistyötä Berner sitoutuu: 

  1. Kouluttamaan Viljelijän Berner -liiketoimintayksikkönsä henkilöstöä maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviin viljelymenetelmiin. 
  2. Sisällyttämään maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviä viljelymenetelmiä koskevaa tietoa laajasti sisäiseen ja ulkoiseen viestintäänsä Viljelijän Berner -liiketoimintayksikössä koko sitoumuksen ajan
  3. Kehittämään Viljelijän Berner -tuoteportfoliotaan siten, että se tukee maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviä viljelymenetelmiä.  

Lisäksi Berner liittyy mukaan Carbon Action -yritysalustaan, joka mahdollistaa eri ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen hiiliviljelyn tiimoilta. Berner sitoutuu tuomaan Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään.  

Olemme Bernerillä sitoutuneet toiminnassamme kestävän kehityksen edistämiseen. Tässä kehitystyössä tärkeässä roolissa ovat erilaiset kumppanuudet, ja onkin hienoa, että meillä on mahdollisuus Carbon Action -alustan kautta syventää yhteistyötämme entisestään BSAG:n kanssa ilmaston ja ympäristön hyväksi. Asiantuntevana ja vahvana toimijana suomalaisessa maatalouskaupassa meillä on hyvät edellytykset hiiliviljelyn tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseen”, Viljelijän Bernerin liiketoimintajohtaja Kalle Erkkola kertoo.  

 Koska Berner liiketoiminnassaan puhuttelee sekä viljelijöitä että kuluttajia, sillä on erinomaiset mahdollisuudet edistää toimillaan ruokajärjestelmän kestävyyttä. Olemmekin erittäin iloisia, että Berner halusi sekä jatkaa Itämeri-sitoumustaan että tiivistää yhteistyötä Carbon Action -alustalla”, iloitsee BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.  

Uusi sitoumus on jatkoa vuonna 2017 aloitetulle yhteistyölle. Bernerin ensimmäinen Itämeri-sitoumus keskittyi erityisesti ravinteiden kestävään kierrätykseen. Osana sitoumusta Berner julkaisi kierrätysravinteita sisältävän ja luonnonvaroja säästävän GreenCare Ympäristön Ystävä -puutarhalannoitteen yhteistyössä BSAG:n kanssa. Jokaisesta myydystä Ympäristön Ystävä -tuotteesta lahjoitettiin myös määrätty summa BSAG:n Itämeri-työhön. Lisäksi Berner selvitti uusia ravinteiden kierrätysmahdollisuuksia sekä kotipuutarhojen että maanviljelyn tarpeisiin. Berner jatkaa edelleen uusien kierrätysravinetuotteiden kehittämistä.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml