Siirry pääsisältöön

BSAG laajentaa Itämeri-työtään metsiin

Uutinen

Taina Ihaksi ja Risto Kuusakoski ovat aloittaneet BSAG:lla työnsä metsätalouden vesistövaikutusten parissa. BSAG:n toiminta metsätalouden parissa tulee nojaamaan vahvasti tutkittuun tietoon ja yhteistyöhön monenlaisten toimijoiden kanssa.

Risto ja Taina nauttimassa Seilin luonnosta.

BSAG:n työ Itämeren pelastamiseksi etenee mereltä ja pelloilta nyt myös metsiin. Taina Ihaksi ja Risto Kuusakoski käynnistelevät parhaillaan säätiön toimintaa metsätalouden saralla. BSAG tulee keskittymään metsäalan toiminnassaan metsätalouden vaikutuksiin Suomessa.

Metsätaloudella on hyvin monenlaisia vaikutuksia vesistöihin. Perinteisesti metsätalouden vesiensuojelussa on keskitytty ravinnekuormituksen hillintään, mutta metsätalous aiheuttaa lisäksi merkittävää kiintoaine-, humus- ja metallikuormitusta. Metsätalouden päätökset, kuten suojavyöhyke- ja ojitusratkaisut vaikuttavat myös vesien ekologiseen tilaan. 

Yhteistyö ja tutkimustieto tärkeässä roolissa

BSAG:n toiminta metsätaloudessa tulee nojaamaan vahvasti tutkittuun tietoon ja yhteistyöhön, kuten säätiön toiminta yleensäkin. ”Yhteistyö on ensisijaisen tärkeää. Emme yksin voi ratkaista metsätalouden ympäristöhaasteita”, Risto sanoo.

Taina ja Risto haluavat heti alkuun kuulla laajasti tutkijoita ja muita metsäalan toimijoita kuten yrityksiä ja järjestöjä, jotta he saisivat mahdollisimman monipuolisesti tietoa oman työnsä perustaksi. Taina kokee työssään tärkeäksi myös tutkimustiedon jakamisen eteenpäin.

”Metsänomistajat ovat usein hyvin kiinnostuneita vesistöjen tilasta. Yhteistyö heidän kanssaan on meille myös tärkeää, jotta tutkimustietoa saadaan vietyä käytännöntasolle asti”, hän pohtii.

Tavoitteena näkyvä muutos

Tainan mukaan metsäteollisuudessa on jo tapahtunut merkittävää edistystä vesiensuojelun saralla. Metsäteollisuus on panostanut huomattavasti jätevesien puhdistukseen, ja tehtaiden puhdistustehot usein ylittävät ympäristöluvissa vaaditut tasot. Taina suhtautuu siten toiveikkaasti myös metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseen.

”Viime vuosina on saatu uutta tutkimustietoa metsätalouden roolista vesistökuormituksessa. Metsätalouden moninaiset vaikutukset vesiympäristöön tunnetaan entistä paremmin, mikä antaa eväitä positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi”, Taina kertoo. ”Haluamme saada konkreettista ja näkyvää tulosta aikaiseksi.”

Ristonkin mielestä metsätaloudesta löytyy hyvin muutospotentiaalia. ”Pienillä ja kustannustehokkaillakin ratkaisuilla voidaan saada huomattavia parannuksia aikaan, kun niitä toteutetaan tarpeeksi suurilla pinta-aloilla.”

Monta näkökulmaa metsään

Nyt aloittavalla metsätiimillä on monipuolisesti osaamista, jonka pohjalta metsätoimintaa lähdetään rakentamaan. Taina on toiminut 15 vuotta vesienhoidon koordinaattorina ja sitä ennen tutkijana Itämereen liittyvässä tutkimusryhmässä. Hän on edellisessä työssään osallistunut metsänhoidon suositusten laadintaan, valvonut metsäojituksia sekä osallistunut valtakunnallisiin ja alueellisiin metsätyöryhmiin.

Myös Ristolla on aikaisempaa tietämystä metsätaloudesta. Hän on tarkastellut kauppatieteiden pro gradu -tutkielmassaan metsänkäsittelymenetelmiä taloudellisesta ja ympäristönäkökulmasta. Ristolla on lisäksi hieman erilaista kokemusta puuhun liittyen: hän on toiminut aikaisemmin urallaan huonekalupuuseppänä.

Molempien kiinnostus metsiä ja vesistöjä kohtaan ulottuu myös vapaa-ajalle. He ovat metsänomistajia ja pitävät luonnon äärellä virkistäytymisestä. Tainalle metsissä kulkeminen ja kalastus ovat tärkeitä. Risto taas muistelee lämmöllä sisäsaariston metsiä, joissa hän lapsena kuljeskeli paljon.

Taina ja Risto kokevat siis uuden työnsä merkityksellisenä ja ovat motivoituneita edistämään vesiensuojelua metsätaloudessa BSAG:lle tyypillisellä lähestymistavalla: ”Näemme BSAG:n tutkimuspohjaisen ja monipuolisen tarkastelutavan vahvuudeksi myös metsäasioissa.”

OTA YHTEYTTÄ

Taina Ihaksi

Projektijohtaja, metsätalous

+358 40 124 2219

taina.ihaksi@bsag.fi

Risto Kuusakoski 

Suunnittelija, metsätalous

+358 50 564 8158 

risto.kuusakoski@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml