Siirry pääsisältöön

BSAG puoltaa hallituksen pyrkimyksiä kieltää alusten jätevesipäästöt Suomen aluevesillä

Uutinen Vastuullinen merenkulku

Hallitus esittää merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamista tavalla, joka kieltäisi alusten jätevesien päästämisen Suomen aluevesillä. BSAG jätti esitysluonnosta koskevan lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriölle 12.6.2024.

BSAG_responsibleShipping_6A6C_2021_C_BSAG.jpeg

Tällä hetkellä rahtialukset saavat purkaa käsiteltyä käymäläjätettä vain 5 kilometrin etäisyydellä lähimmästä maasta – 5 kilometriä uimarannasta, 5 kilometriä mökkirannasta, 5 kilometriä arvokkaista ja muutoksille herkistä eliöympäristöistä. Nyt Suomen hallitus haluaa pistää herkkien rannikkovesien ja -ekosysteemien kuormittamisen kuriin kieltämällä alusperäiset jätevesipäästöt. Kielto toteutettaisiin merenkulun ympäristönsuojelulakia ja siihen liittyviä lakeja muuttamalla.

BSAG kannattaa esitettyjä käsiteltyjen käymäläjätevesien, harmaiden vesien, rikkipesureiden erottelemien jäämien, lietteiden sekä puhdistamattomien pesuvesien purkukieltoa Suomen aluevesillä.

”Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista ja Suomen viennistä ja tuonnista yli 90 % kulkee meriteitse. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota merenkulun mahdollisiin ympäristövaikutuksiin ja pyrkiä vähentämään rahti- ja matkustaja-alusliikenteen synnyttämää ympäristökuormitusta,” sanoo BSAG:n toimitusjohtaja Ville Wahlberg.

Itämeri on erityispiirteidensä, kuten matalan keskisyvyyden ja hitaan vesimassan vaihtumisen vuoksi erittäin altis erilaisten ympäristöpaineiden aiheuttamille haittavaikutuksille. Rehevöityminen ja korkeat haitta-ainepitoisuudet ovat Itämeren suurimpia ongelmia.

Purkukielto vähentäisi ravinne- ja haitta-ainekuormitusta rannikkoalueilla

Suomessa edellä mainitut ongelmat korostuvat erityisesti rannikkoalueilla. Itämeren ekologisen tilan jatkuva heikkeneminen on tuhoisaa erilaisille merieliöille sekä niiden elinympäristöille ja vaikuttaa negatiivisesti myös meren virkistyskäyttömahdollisuuksiin.

”Niin kutsutut mustat ja harmaat vedet, eli käytännössä kakkavedet sekä tiski- ja pyykkivedet, sisältävät runsaasti ulosteperäistä typpeä, pesuainejäämiä, ruokajäteperäistä fosforia, mikromuovia, erilaisia haitta-aineita ja lääkejäämiä,” kertoo BSAG:n meriliikenneasiantuntija Laura Rantanen.

Lisäksi rikkipesureista kertyvät pesuvedet ovat hyvin happamia ja sisältävät rikkiä, rehevöitymistä aiheuttavia typpiyhdisteitä, orgaanisia yhdisteitä sekä haitallisesti vesiekosysteemiin vaikuttavia raskasmetalleja, kuten kromia, kuparia, nikkeliä, sinkkiä ja vanadiumia.

”Harmaavesiä, mustia vesiä ja rikkipesurivesiä koskeva purkukielto Suomen aluevesillä vähentäisi meriliikenteen ravinne- ja haitta-ainekuormitusta rannikkoalueilla, siksi puollamme voimakkaasti hallituksen esitystä. Lisäksi esitämme, että uudistetussa merenkulun ympäristönsuojelulaissa kiellettäisiin erikseen käymäläjätevesilaitteistoista peräisin olevan lietteen purkaminen” Laura Rantanen toteaa BSAG:n kannasta.

BSAG katsoo myös, että merenkulun ympäristönsuojelulain päivittämisen rinnalla tulee varmistaa viranomaisten kyky ja resurssit valvoa lain noudattamista sekä aluksilla että satamissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaanottaa lausuntoja esitysluonnoksesta 20.6.2024 asti.

OTA YHTEYTTÄ

Laura Rantanen

Projektikoordinaattori, meriliikenne

+358 40 530 4412

laura.rantanen@bsag.fi

Ville Wahlberg

Toimitusjohtaja

+358 45 125 1322

ville.wahlberg@bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml