Siirry pääsisältöön

BSAG:N MERILIIKENNEHANKKEELLE KAKSIVUOTINEN RAHOITUS

Uutinen Vastuullinen merenkulku

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020 on myöntänyt kaksivuotisen rahoituksen Baltic Sea Action Groupin vetämälle meriliikenteen hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on vähentää meriliikenteen ravinnekuormitusta eli harmaiden vesien ja ruokajätteen purkua Itämereen ja tällä tavoin parantaa Itämeren tilaa. Meriliikenne vihertyy paitsi säädösten kiristymisen myötä myös varustamojen vapaaehtoisten toimien seurauksena.

”Meriliikenteen päästöjä koskeva säädösmaailma on tiukentunut viime vuosina, mutta siitä huolimatta harmaiden vesien ja ruokajätteen purun mukana Itämereen päätyy huomattavia määriä rehevöittäviä ravinteita, bakteereja ja mikromuoveja”, BSAG:n meriliikenteen johtaja Elisa Mikkolainen kertoo. ”Tähän haluamme puuttua yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.”

Käsittelemätön harmaa vesi kuten talousvedet keittiöstä, pyykinpesusta ja suihkuista sekä hienonnettu ruokajäte voidaan nykyisellään purkaa mereen 12 merimailin päässä lähimmästä rannasta. Aluksen oman käsittelylaitteiston läpi kulkenut harmaa vesi ja hienonnettu ruokajäte taas voidaan purkaa mereen 4 merimailin päässä lähimmästä rannasta.

Hankkeen tavoitteena on merkittävästi kasvattaa maihin purettujen jätteiden määrää toimijoiden vapaaehtoisten käytäntöjen ja toimintatapojen muutoksen kautta. Toisaalta ruokajätteen osalta tavoite on myös jätteen määrän vähentäminen, mikä syntyy paremman hankinnan, suunnittelun ja käsittelyn kautta.

”Rakentava yhteistyö on tässä ensiarvoisen tärkeää. Tässä vaikuttava ketju alkaa laivoista ja niillä käytettävistä laitteistoista aina satamiin, satamissa käytettäviin jätteenkäsittelylaitteistoihin, jäteyhtiöihin ja jätteen loppusijoitukseen sekä mahdolliseen hyötykäyttöön asti. Keskeistä on myös aiheesta tehtävä tieteellinen tutkimus, joka antaa uutta tietoa meriliikenteen ympäristörasituksesta”, Mikkolainen painottaa.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat Itämeren tilaa, kehittävät merialueiden valvontaa ja edistävät meriklusteriyhteistyötä.

”Meren tilan parantaminen sekä yhteistyön kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteita niin Suomen kuin EU:n meripolitiikassa. Baltic Sea Action Groupin hanke toteuttaa osaltaan horisontaalisen yhteistyön tavoitetta eri hallinnonalojen välillä. Toivomme hankkeelta myös ongelmakohtien tunnistamista ja käytännön ratkaisuja harmaiden vesien ja ruokajätteen mereen purun minimoimiseksi”, sanoo Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Soramäki.

”Suomen Itämeren alueen strategia tähtää siihen, että turvaamme puhtaan Itämeren ja elinvoimaisen meriluonnon. Suomi haluaa osaltaan toimia malliratkaisujen tuottajana turvalliseen ja puhtaaseen merenkulkuun. BSAG:n hanke tukee tätä tavoitetta erinomaisella tavalla”, toteaa puolestaan Suomen Itämeri-suurlähettiläs Helena Tuuri.

EMKR:n tukeman kaksivuotisen hankkeen vastuullinen taho on BSAG, joka koordinoi ja johtaa hankkeen edistymistä. Hankekumppaneiden joukossa on varustamoja, satamia, laivameklareita, jätteenkäsittely-yrityksiä, laitteisto- ja energiayhtiöitä. Hanke keskittyy Suomen satamiin ja suomalaisiin yhtiöihin. Hankkeen mahdollisessa jatkovaiheessa tarkastelua voidaan laajentaa Ruotsiin ja muihin Itämeren maihin.

”Hankkeen kokonaisvaltainen lähtökohta on tervetullut, sillä harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely vaatii ponnistuksia kaikilta toimijoilta niin merellä kuin maissakin. Parhaiden käytäntöjen ja kannustimien määrittely parantaa Itämeren hyvinvoinnin lisäksi merellisiä elinkeinoja, suomalaisen meriklusterin liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistoimintaa”, toteaa Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson.

BSAG järjestää hankkeesta webinaarin maailman merien päivänä, maanantaina 08.06.2020 klo 13-15. Voit katsoa webinaarin ohjelman ja ilmoittautua mukaan tästä linkistä.

Tilaisuutta voi seurata striimauslinkin kautta.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Elisa Mikkolainen,
projektijohtaja, meriliikenne, Baltic Sea Action Group,
p. 040 660 1829, elisa.mikkolainen@bsag.fi

Jussi Soramäki,
neuvotteleva virkamies, meripolitiikka, Valtioneuvoston kanslia
p. 040 754 1898 , jussi.soramaki@vnk.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml