Siirry pääsisältöön

BLOGI: Carbon Action -hiilipilotin viljelijäkuulumiset

Blogi

Carbon Action on jo ehtinyt laajentua pilotista alustaksi, ja tutkimustyö on lähtenyt rytinällä käyntiin. Myös yritykset ovat tulleet mukaan toimintaan. Merkittävä osa Carbon Actionia ovat ne reilut sata hiiliviljelijää, jotka n. vuosi sitten rohkeasti ilmoittautuivat mukaan pilottitiloiksi. Vuodessa on tapahtunut hurjasti:

Ensimmäiset hiiliviljelijät osallistuivat Carbon Actionin koulutukseen jo kesäkuussa 2018. Toinen erä hiiliviljelijöitä koulutettiin marraskuussa ja loput etäkoulutuksena tämän vuoden tammikuussa. Alkukoulutuksessa asiantuntijat luennoivat viljelijöille hiilen varastoitumisen periaatteista ja keinoista sekä esiteltiin, mitä hiilipilotissa olisi tarkoitus tehdä. Koulutusten yhteydessä hiiliviljelijät ovat luonnollisesti päässeet tutustumaan toisiinsa. Puheensorinassa on voinut hauskasti erottaa murteita maan eri osista. Mukana on varsin monentyyppisiä maatiloja, mutta yhteistä kaikilla on kiinnostus osallistua ilmastonmuutoksen hillintään, samalla parantaen oman peltomaansa kasvukuntoa

Aulangon Katajistonrannassa kesällä 2018 hiiliviljelijöiden luentosalina oli toimivaksi koulutustilaksi ehostettu lato.

Hiiliviljelijät tulevat testaamaan seuraavan viiden vuoden aikana hiilen varastoitumista lisääviä toimenpiteitä valitsemallaan koelohkolta. Maanäytteet koelohkolta ja sen viereiseltä vertailualueelta otetaan alkuvaiheessa ja uudelleen viiden vuoden kuluttua. Hehkutusjäännöksen mukaan tarkastellaan maahan varastoituneen hiilen määrää. Tämä siis kolmen hehtaarin koealalla, mutta tavoitteena on opastaa mukaan lähteneitä tiloja hiiliviljelyn osaajiksi koko tilan osalta.

Hiiliviljelyllä tarkoitetaan kestävää kasvinviljelyä, jossa ruuantuotannon sivutuotteena onnistutaan varastoimaan hiiltä ilmakehästä maaperään. Tähän sopivia toimenpiteitä ovat mm. muokkauksen ja torjunta-aineiden käytön minimointi, kerääjä- ja aluskasvien käyttö, monilajiset nurmet, syväjuuristen kasvien käyttö, eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden levitys, peltometsäviljely ja intensiivinen rotaatiolaidunnus. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota itse toteutukseen. Nurmen niittokorkeus on siitä hyvä esimerkki: kun nurmi niitetään matalaksi, hiilen varastoituminen pysähtyy kokonaan joksikin aikaa. Pelto voi hetkellisesti muuttua jopa hiilen lähteeksi  Sen sijaan korkeammalla niittokorkeudella juuriston kasvu ei hidastu merkittävästi, jolloin hiilen siirtyminenkin ilmakehästä maaperään jatkuu.

Hiiliviljelijöiden apuna on viime syksystä lähtien toiminut Carbon Action -ohjausryhmästä koottu asiantuntijaraati, joka on käynyt läpi hiilitilojen toimenpidesuunnitelmat ja antanut niihin tarvittaessa ohjeistusta ja muutosehdotuksia. Tutkijoiden ja viljelijöiden välinen vuoropuhelu on tärkeä osa Carbon Action -hiilipilottia, jotta käytännön ja tutkimuksen tarpeet ja tiedot kohtaisivat. Asiantuntijaraati tulee vielä alkuvuoden aikana valitsemaan n. 30 koelohkoa, joilta tullaan maanäytteet ottamaan metrin syvyyteen asti.

Hiiliviljelijöiden kevät etenee koelohkojen toimenpiteitä käynnistellessä, samalla kun kylvöjä aloitellaan tiloilla muutenkin. Onneksi viljelijöiden ei tarvitse mietiskellä uusia kujeita yksin, vaan talven aikana perustetut pienryhmät tarjoavat arvokasta vertaistukea. Jokaisella pienryhmällä on valittuna oma neuvoja, joka tukee pienryhmien oppimista ja kokeilutoimintaa. Kesällä on tiedossa myös yhteisiä tilaisuuksia kaikille viljelijöille. Hiiliviljelijät ovat päässeet hyvin esille myös mediassa ensimmäisen vuoden aikana.

Hauhon Ilorannan koulutuksessa käynnistettiin rivakasti pienryhmätyöskentely.

Hiiliviljelystä jo maailmalla kohistaan, mutta käytännön tasolla paljon on vielä opittavaa. Hiiliviljelijöitä tarvitaan testaamaan uusia menetelmiä käytännössä.  Rohkeasti kokeilemalla asiat selviävät, eikä virheitä pitäisi pelätä liikaa. Niistä oppii ehkä kaikkein parhaiten.

Eija Hagelberg, projektijohtaja

BSAG

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml