Siirry pääsisältöön

Carbon Action täydessä vauhdissa edistämässä tuoreen IPCC-raportin suosituksia

Uutinen

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) maankäyttöä tarkasteleva raportti on karua luettavaa niin ilmastonmuutoksen kuin ruokaturvan tulevaisuuden kannalta. Maailmanlaajuisesti ruokajärjestelmä tuottaa 25 – 30 % kasvihuonepäästöistä ja samaan aikaan ihmisen omat toimenpiteet ilmastonmuutoksen kiihdyttäminä köyhdyttävät maaperää huolestuttavalla vauhdilla. Raportti nostaakin maankäytön ja ruoantuotannon merkityksen yhtä keskeiseksi kuin fossiilisten polttoaineiden vähentämisen. Ruoantuotannon ja maankäytön päästöjä on yhtä lailla vähennettävä.  

Huomattavaa on, että IPCC:n raportin mukaan päästöjen vähentämisen lisäksi on välttämätöntä saada varastoitua hiiltä ilmakehästä takaisin maaperään maatalouden keinoin. Muuten emme pysty pysäyttämään lämpenemis Pariisin sopimuksen tasolle.  

Tutkimme ja edistämme juuri tätä regeneratiivista, uudistavaa maataloutta ja maaperän hiilen varastoitumista Carbon Action alustan hankkeissa. Yhdessä tutkijoiden, maanviljelijöiden ja yritysten kanssa tuotamme tietoa ja käytännön kokemusta, johon on erittäin kova tarve maailmanlaajuisesti. 

Hiiliviljelyn etu on, että se on monihyötyistä. Hiiliviljely lisää hiilen määrää maaperässä, mikä parantaa maan rakennetta ja pellon tuottavuutta. Samalla luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemin sietokyky lisääntyvät, ja maaperän kyky pidättää vettä ja kiintoainesta paranee. Hiiliviljelyn etu on myös se, että se auttaa ruuantuotantoa sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Ongelmat kietoutuvat yhteen, onneksi myös ratkaisut. 

Eräs IPCC:n raportissaan esiin nostama ratkaisu hiilensidonnan sekä monimuotoisuuden ja sadontuottokyvyn lisäämiseksi on agrometsätalous, kuten esimerkiksi peltometsäviljely. BSAG on ollut etujoukoissa edistämässä tätä asiaa Suomessa. Vaikka peltometsäviljelyn menetelmät ovatkin laajalti käytössä monissa muissa maissa, ei niitä voida suoraan kopioida Suomen olosuhteisiin.  

Suomalainen tutkimus voi tuottaa kipeästi tarvittavaa tietoa maaperän hiilen varastoitumisesta ja maatalouden toimenpiteistä, joilla sitä voidaan edistää. Myös nykyisessä hallitusohjelmassa on vahva kirjaus hiilinielujen vahvistamiseksi. Suomi voi tässä olla pilottimaa ja näyttää, miten tieteen eri osaajat ja käytäntö kohtaavat. 

 

Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet IPCC-raportin viesteistä infografiikkaa: 

 

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml