Siirry pääsisältöön

Carbon Actionin uudet tutkimukset käynnistyneet – viljelijät kiinnostuneina mukana

Blogi Carbon Action

Kesä alkaa vähitellen kääntyä syksyksi ja Carbon Actionissa onkin jo päästy hyvään alkuun uusien tutkimusten parissa. Kesän aikana tutkijat valitsivat Carbon Action -tilojen joukosta tarkoin mietittyjen kriteerien avulla tutkimuksiin otettavat tilat. Valitut tilat edustavat ennen kaikkea erilaisia maalajeja ja hiiliviljelytoimenpiteitä. Kaikilta näiltä tiloilta otetaan SOK:n rahoittamana metrin syvyyteen ulottuvia maanäytteitä. Näytteistä tutkitaan syvien maakerrosten ominaisuuksia, erityisesti hiilipitoisuutta. Lisäksi osalla tiloista tehdään STN MULTA -hankkeen intensiivitutkimukseen liittyviä peltomaan mittauksia ja uusia maanäytteenottoja. Ensimmäiset intensiivitutkimuksiin liittyvät mittaukset ja maanäytteenotot tiloilla alkoivat jo elokuun alussa. Syyskuun aikana päästään metrin maanäytteiden ottoon. Näytteenottokierros metrin maanäytteiden osalta on jännittävä ja mielenkiintoinen projekti, jossa riittää haastetta ja tekemistä näytteenottotyöntekijöille.

Metrin maanäytekairalla päästään tutkimaan maaperän syvempiä kerroksia. Kuva: Jussi Heinonsalo

Metrin maanäytteenottoon valikoituneet tilat haastateltiin kesän aikana tutkimuslohkojen viljelyhistorian selvittämiseksi. Haastatteluissa tutkimuslohkoista saatiinkin tärkeää taustatietoa metrin maanäytteiden tueksi. Tietoja kerättiin muun muassa viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana viljellyistä kasveista ja pelloilla käytetyistä muokkausmenetelmistä. Lisäksi saatiin arvioita siitä, kuinka pitkään pellot ovat maatalouskäytössä olleet eli kuinka pitkä historia pelloilla itseasiassa onkaan. Samalla nousi esiin mielenkiintoisia tarinoita tilojen tuotantosuunnissa ja viljelyssä vuosikymmenten aikana tapahtuneista muutoksista.

Hienoa oli tietysti myös huomata viljelijöiden kiinnostus ja positiivinen asennoituminen heidän pelloillaan, käytännön olosuhteissa ja normaalin tuotannon yhteydessä tehtäviin tutkimuksiin. Jokainen intensiivitutkimukseen valittu tila oli halukas osallistumaan ja kiinnostunut lohkoillaan tehtävistä lisätutkimuksista. Viljelijöiden yhteistyöhalukkuus ja motivoituminen ovatkin todella tärkeitä ja arvokkaita asioita Carbon Actionin kenttätutkimuksen onnistumisessa.

Haastatteluissa päästiin keskustelemaan peltolohkojen ominaisuuksien ja viljelyhistorian lisäksi viljelijöiden mietteistä Carbon Actioniin liittyen. Oli varsin mielenkiintoista kuulla mukana olevien viljelijöiden motiiveja ja syitä mukaan lähtemiselle sekä kokemuksia nyt, kun viljelijät ovat jo osallistuneet hiiliviljelykoulutukseen ja hiiliviljelytoimien toteuttaminen tilojen koelohkoilla ja muu viljelijöille kohdistettu toiminta on alkanut.

Todella monen viljelijän kärkimotiiveissa oli halu parantaa omien peltojensa kasvukuntoa ja saavuttaa sen myötä tärkeitä tuotannollisia hyötyjä. Samalla viljelijät toivovat onnistuvansa kasvattamaan peltojensa hiilipitoisuutta pitkällä aikavälillä, jolloin tuotanto olisi arvokasta työtä myös ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tähän liittyen viljelijät toivovat Carbon Actionin lisäävän tietoisuutta maatalouden potentiaalista hillitä ilmastonmuutosta. Tämän myötä suomalaisen maatalouden toivotaan saavan myös positiivista näkyvyyttä ja arvostusta kuluttajien keskuudessa. Kyse on samalla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja muihin tulevaisuuden haasteisiin sopeutumisesta tilan tuotantoa kehittäen. Moni viljelijä on esimerkiksi tunnistanut erityisesti viime vuosina kuivuus- ja märkyysjaksojen sekä heikossa kasvukunnossa olevan peltomaan aiheuttamat haitat tuotannossa. Nyt viljelijät haluavatkin tehdä tosissaan töitä peltojensa kasvukunnon parantamiseksi.

”Alkuun kaikki tuntui todella erilaiselta ja uudelta verrattuna siihen viljelyyn mihin on aina tottunut ja oppinut. Nyt tästä hiilen sidonnasta on jo tullut haaste, johon haluaa ehdottomasti tarttua. Ihan uusia ajatuksia herännyt ja voisi sanoa, että muuttanut koko ajatusmaailmaa.”

”Carbon Actionissa ilmenee into ja hyvä asennoituminen maatalouteen. Olen itse saanut tämän myötä toivottua asennemuutosta ja aivan uusia ajatuksia omaan tekemiseen. Hiiliviljelijäkoulutus olikin ehkä paras ammatillinen tapahtuma, johon olen ikinä osallistunut.”

”Hiilen sidonnasta puhutaan nyt paljon. Maidontuottajana ja viljelijänä kiinnostaa nyt kovasti hiiltä sitova viljely ja konkreettiset toimet, jota suositellaan hiilen sidonnan lisäämiseksi.  Maitotilalla nurmien viljely on tärkeä perusta koko tuotannolle. Tästä syystä kiinnostaa erityisesti se, miten näillä käytännöillä voidaan samalla vaikuttaa sadon määrään ja laatuun ja erityisesti nurmien satovarmuuteen vaihtelevissa olosuhteissa”

”Maan kasvukuntoon olen alkanut panostaa jo aikaisemmin. Nyt tavoitteena on saada omat maat todella hyvään kuntoon ja toteuttaa jatkossa maan kasvukuntoa ylläpitävää ja parantavaa viljelyä. Tällä uskon olevan positiivisia vaikutuksia myös kannattavuuteen. Pienikin tila voi pärjätä, kun asiat tehdään oikein. Carbon Actioniin mukaan lähteminen tuntui luontevalta polulta jatkaa omaa kehittymistä maan kasvukuntoa parantavassa viljelyssä. Tässä saa arvokasta tietoa, jota ei muualta helposti saisi. Maatalouden julkisuuskuvakin toivottavasti muuttuu positiivisemmaksi tällaisen toiminnan myötä.”

Näin mieleenpainuvasti ja mahtavasti viljelijät kertoivat ajatuksistaan liittyen Carbon Actioniin.

Kaiken kaikkiaan viljelijät kiteyttivät ajatuksiaan haastatteluissa toinen toistaan hienommilla tavoilla ja kaikkien hienojen ajatusten nostaminen tekisi tästä tekstistä mahdottoman pitkän.

Viljelijöiden haastatteluissa Carbon Actionin alkuvaiheen kokemuksiin liittyviä kysymyksiä läpikäydessä tunnelma oli yleisesti positiivinen. Kokemuksia yhteen kootessa olikin ilo huomata alustan viljelijäyhteistyön käynnistämisen onnistuneen monella tapaa. Moni viljelijä on tyytyväinen Carbon Actioniin alustana, jossa pääsee osallistumaan tärkeään tutkimukseen ja hiiltä varastoivien viljelytoimenpiteiden kehittämiseen. Viljelijöille alustan viljelijäyhteistyö ei kuitenkaan ole vain tutkimusta vaan lisäksi mahdollisuus esimerkiksi kehittää omaa ammattitaitoa sekä verkostoitua samanhenkisten viljelijöiden kanssa.

Teksti: Ulrika Wikström, BSAG

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml