Siirry pääsisältöön

Digitalisaation rooli BSAG:n Itämeri-työssä

Uutinen

Digitalisaation rooli BSAG:n Itämeri-työssä

Digitalisaatio on muuttanut toimintaympäristöämme jo vuosikymmenten ajan. Viime vuosina muutos on ollut kiihtyvää ja voimme huomata kuinka erilaiset digitaaliset palvelut integroituvat jokapäiväiseen elämäämme entistä vahvemmin. Vallitseva koronaviruksen aiheuttama tilanne on vain vauhdittanut muutosta.  ”Peruskäyttäjän” havainnoima maailma on lisäksi vain jäävuoren huippu alati kasvavassa digitalisaation maailmassa.

Toimintaympäristön muutos luo haasteita BSAG:n kaltaiselle hanke- ja lahjoitusvaroin työtä tekevälle toimijalle. Jokaiseen projektiin lähtiessämme pohdimme aina tarkasti siihen kuluvaa ajallista ja rahallista resurssia ja miten näiden molempien kriittisten resurssien käyttöä voidaan optimoida.

Noin vuosi sitten havaitsimme BSAG:lla tarpeen intranetin, kumppanuustietokannan (CRM) ja sitoumuspankin uudistamiselle. Organisaatiomme pienen koon ja tarkan kulurakenteen vuoksi säätiössämme ei kuitenkaan voi työskennellä näin erityistä osaamista vaativia henkilöitä. Uusia IT-tarpeita mietittäessä huomaammekin usein puutteita osaamisessamme. Miten esimerkiksi määritellä oikein palvelun käyttötarpeet ja rakenne? Onko ulkoinen palveluntoimittaja luotettava ja palvelusta tarjottu hinta oikea?

Digitaalisiin palveluihin erikoistuneen Goforen tarjoamalla Pro Bono -työllä apua projektikehitykseen.

Viime kuukausina olemme olleet onnellisessa asemassa ja saaneet apua suomalaiselta digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistuneelta Goforelta. Gofore on auttanut BSAG:ta määrittelemään uusien palveluiden käyttötarpeita sekä etsimään palveluille mahdollisia toimittajia. Gofore on tarjonnut apuaan BSAG:lle puhtaasti hyväntekeväisyyspohjalta pro bono.

”Goforen apu on ollut korvaamatonta. Ilman heidän työtään olisi uusien IT-projektien käynnistäminen ollut huomattavasti epävarmempaa ja vaikeampaa. Goforen apu näkyy BSAG:n tekemässä työssä vielä vuosien ajan” toteaa BSAG:n projektipäällikkö Nicholas Wardi

Nykyisen kaltaisessa epävarmassa taloudellisessa tilanteessa omien prosessien tehostaminen on erittäin tärkeää. Goforen tekemä työ mahdollistaa BSAG:n toimintojen tehostamisen ja sitä kautta keskittymisen olennaiseen eli Itämeri- ja ilmastotyöhön.

“On todella palkitsevaa, kun pystymme tukemaan tärkeinä pitämiämme asioita työmme ja asiantuntemuksemme kautta. BSAG:n toiminnassa on erityisen hienoa, että se vastaa yhtä aikaa moneen planeettamme suurimpaan haasteeseen, aina ilmastonmuutoksesta luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja Itämeren suojeluun. Uskomme, että yhteistyöllä pystymme saamaan merkittäviä asioita aikaan.” kertoo Goforen kestävän kehityksen johtaja Kristiina Härkönen.

Digitalisaation mahdollisuudet maatalouden ympäristöratkaisuissa

BSAG:n toiminnan ytimessä oleva maatalous ei myöskään ole säästynyt digitalisaation tuomilta muutoksilta. Erilaisten palveluiden tuottama data ja sen käyttäminen toiminnanohjauksessa on tästä oiva esimerkki. Sentinel 2 -satelliitin tarjoaman avoimen datan avulla viljelijä voi tarkastella peltolohkojensa yhteyttämistä. Mainittu satelliitti on vain yksi esimerkki lukuisista datalähteistä, joita viljelijä voi työssään käyttää. Lähteiden datan yhdenmukaistaminen ja helpomman ristiin vertailun mahdollistaminen olisikin kestävän maatalouden edistämisen kannalta tärkeä askel. Datan käytettävyyden parantaminen on säätiön IT-järjestelmien kehittämisen lisäksi toinen kokonaisuus, jota BSAG on pohtinut yhdessä Goforen kanssa.

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia myös BSAG:n Carbon Action -alustalle. Maaperässä on valtava potentiaali varastoida hiiltä, ja hillitä näin ilmastonmuutosta. Carbon Action -alustalla etsitään tapoja, joilla vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan sekä todentaa ja mallintaa varastoituminen tieteellisesti. Lisäksi BSAG ja Gofore pohtivat yhdessä digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia hiilen sitoutumista mittaavan ja mallintavan ekosysteemin kehityksessä. Digitaalisten ratkaisujen edistäminen on ekosysteemin kehittämisessä tärkeässä roolissa. Yhteistyö on vielä alussa, mutta toivottavasti pääsemme viestimään edistysaskelista mahdollisimman pian.

 

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml