Siirry pääsisältöön

Eduskuntavaalit tulevat – nosta Itämeri ja monihyötyiset ratkaisut kanssamme agendalle

Blogi

Kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan pitkälti mitä Suomessa tehdään seuraavan neljän vuoden ajan yhteenkietoutuneiden ympäristökriisien ratkaisemiseksi. Olemme koonneet vaaliteeseihimme konkreettisia ja monihyötyisiä ratkaisuja, jotka saadaan nopeasti käyttöön. Päättäjiltä vaaditaan poliittista tahtoa pitää kiinni kauniista lupauksista, kirjoittavat BSAG:n toimitusjohtaja Laura Höijer ja sisältöjohtaja Pieta Jarva.

Vedenalaiset kasvit (ahvenvita) jotka kasvavat kohti pintaa. Vesi on kirkas valoisa.

Alkuvuonna olemme saaneet seurata ilahduttavan monia ympäristö- ja luontoaiheisia vaalipaneeleita. Esimerkiksi Helsingin Sanomien ilmasto- ja luontotentissä kaikki puolueet totesivat, että ympäristökriisien torjuminen on taloudellisesti kannattavaa ja lähes kaikki puolueet kannattivat 30 prosentin suojelutavoitteen toteuttamista. Kuten säätiömme hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta tuoreessa Ilta-Sanomissa julkaistussa kolumnissaan totesi, nyt pitää varmistaa, ettei vaalilupauksia vesitetä.

Baltic Sea Action Group on omalta osaltaan tehnyt alkuvuoden vilkkaasti vaalityötä. Olemme paketoineet omat viestimme, ja käyneet ahkerasti keskusteluja eri tahojen kanssa.

BSAG:ssa lähdemme siitä, että ympäristökriisit – Itämeren rehevöityminen, ilmastonmuutos ja luontokato – voidaan ratkoa vain kokonaisvaltaisilla, juurisyihin tarttuvilla toimenpiteillä. Vaaliviesteissämme pilkoimme välttämättömän muutoksen pienemmiksi askeliksi ja konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Pääviestimme kiteytetysti:

Viedään uudistava viljely laajasti käyttöön

Maatalouden kannattavuus, suomalainen ruokaturva ja maankäytön ilmastopäästöt vaativat kaikki toimenpiteitä seuraavalla hallituskaudella. Maaperän kasvukuntoa parantava uudistava viljely tuo ratkaisuja muutokseen niin tilatasolla kuin koko ruokajärjestelmässä. Uudistavalla viljelyllä voidaan hillitä ilmastonmuutosta varastoimalla hiiltä ilmakehästä takaisin maaperään ruoantuotannon ohessa. Samoilla keinoilla parannetaan satovarmuutta ja viljelijän taloutta sekä hillitään Itämeren rehevöitymistä ja luontokatoa.

Perustetaan riittävä määrä merellisiä suojelualueita

Suomen merialueet on kartoitettu ainutlaatuisen hyvin, mutta suojelua ei ole kohdistettu sen perusteella. Suojelemalla 1 % lisää merialueita oikein kohdennetusti, voidaan tuplata suojelun teho. Suurin osa arvokkaista meriluontoalueista on yksityisessä omistuksessa, siksi vapaaehtoisesta suojelusta pitää tehdä helppoa ja houkuttelevaa. Kun meriluonnon arvoalueet suojellaan, Itämerellä ja sen lajeilla on mahdollisuus toipua.

Tehdään rahtilaivojen ravinnepäästöistä historiaa

Rahtialukset saavat laillisesti purkaa jätevesiä, kuten käymäläjäte- ja rikkipesurivesiä Itämereen. Lopettamalla jätevesien purkaminen Itämereen ja ohjaamalla ne hyötykäyttöön, esimerkiksi biokaasun valmistukseen, vähennetään rehevöitymistä ja edistetään kiertotaloutta. Vapaaehtoisia toimia pitää tehdä samalla, kun vaikutetaan kansainväliseen lainsäädäntöön. Kun laivojen jätevesiä ei päästetä rehevöittämään merta, ne voidaan saattaa hyötykäyttöön.

Metsätalouden vesistöpäästöihin pitää löytää ratkaisuja

Yksi ratkaisu voisi olla ojitusten tuominen luvanvaraiseksi, jolloin etenkin metsän kasvun kannalta tarpeettomista ja merkittäviä vesistö- ja ilmastopäästöjä aiheuttavista ojituksista päästäisiin eroon. Purojen ja norojen suojelu ja riittävät suojavyöhykkeet auttaisivat myös Itämerta.

Eduskuntavaalit käydään reilun kuukauden päästä. BSAG:n vaaliviestit tarjoavat konkreettisia, tehokkaita ratkaisuja aikamme suurimpiin kriiseihin paikallisesti. Ole mukana nostamassa ratkaisut agendalle.

OTA YHTEYTTÄ

Pieta Jarva

Strategiajohtaja

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

Laura Höijer

Toimitusjohtaja 31.8.2023 asti.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml